måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Det behövs inte en skatt på möten mellan människor

Flyget möjliggör möten mellan människor, och därmed utveckling, tillväxt och välbefinnande. Miljöpartiet föreslår att en flygskatt införs, vilket allvarligt skulle hämma tillväxten, minska sysselsättningen och dessutom riskera att bli en förlustaffär för staten

Publicerad: 4 juli 2014, 17:07

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FlygtrafikKlimat

Just nu pågår Almedalsveckan i Visby på Gotland. Kommunala, regionala och nationella företrädare för politiken, näringslivet och den civila sektorn träffas för att prata samhälle och utveckling. Varför? Det är i möten vi utvecklas, och det är genom möten vi utvecklar samhället.

För två veckor sedan avslutades Dreamhack i Jönköping, världens största datorfestival. Nästan 22 000 deltagare träffas för att spela datorspel och umgås. De kopplar upp sig via nätverk och spelar mot varandra. Många av deltagarna kommer från andra länder. Det låter nästan konstigt att de faktiskt träffas fysiskt för att sitta i samma rum och spela datorspel över nätverk och internet.

Men det är enkelt. Möten och tillgänglighet är helt enkelt avgörande för vår egen individuella utveckling. Men också för tillväxt och sysselsättning.

Sverige är en liten exportberoende ekonomi med långa avstånd både inom landet och till våra exportmarknader. Vi har inte råd att isolera oss mot omvärlden, eller avskärma vissa delar av landet från de andra. Sveriges 42 flygplatser och alla inrikes och utrikes flyglinjer är avgörande för regionernas och kommunernas tillväxt och utveckling.

Miljöpartiet vill införa flygskatt. Det innebär att en särskild avgift läggs på flygbiljetten för varje flygpassagerare, alternativt en höjning av momsen på flygresor.

Detta skulle på ett allvarligt och drastiskt sätt påverka Sveriges konkurrenskraft. I en ny rapport från Svenskt Flyg presenterar vi bland annat en analys den internationella flygorganisationen IATA lät göra 2013 av Miljöpartiets förslag om en skatt på internationella flygresor till eller från Sverige på 110 kronor inom EU och 270 kronor på resor utanför EU. Analysen, som baserar sig på robust internationell erfarenhet, visar att det totala passagerarantalet riskerar att minska med 2,4 miljoner passagerare per år. Över 17 000 arbetstillfällen skulle kunna försvinna i hela den svenska ekonomin, statens intäkter skulle minska med 5,6 miljarder kronor och BNP skulle falla med 11,5 miljarder kronor.

Detta ska vägas mot de nyttor som lyfts fram. Miljöpartiets flygskatt skulle innebära 0,2 % minskning av de totala klimatutsläppen och 3,5 miljarder kronor i skatteintäkter. En flygskatt skulle alltså bli en direkt förlustaffär för staten. Intäkterna från skatten täcker inte de förluster som görs tack vare minskad tillväxt. En stor risk är att en flygskatt slår en kil mellan Stockholm, Malmö och Göteborg och mindre orter. Som så ofta klarar sig förmodligen storstadsregionerna, medan Sveriges mindre orter kommer att drabbas.

Låt oss vara tydliga: Flygbranschen ska göra sin del för att minska koldioxidutsläppen. De totala utsläppen globalt måste ned till de nivåer som gör det möjligt för oss att klara 2-gradersmålet. Men då krävs en kraftfull global lösning, inte en icke-fungerande lokal lösning. Därför arbetar den svenska flygnäringen aktivt för att inom FN-organet ICAO etablera ett globalt system från och med år 2020 vars syfte är att för att uppnå en halvering av globala koldioxidutsläpp till 2050 jämfört med 2010.

Sveriges geografiska läge går inte att påverka. En flygskatt skulle innebära att vi ensidigt försvårar för oss själva. Landets kommuner och regioner som är beroende av flyg, och alla vi som behöver flyga för att sköta våra jobb och utvecklas som människor, kommer att drabbas. För de som är i Almedalen den här veckan kanske en flygskatt inte gör allt för stor skillnad. Men hur många ungdomar tvingas välja bort att resa till nästa års Dreamhack för att flygbiljetten plötsligt blev för dyr?

Det behövs inte en skatt på möten mellan människor.

Anna Wilson, generalsekreterare branschorganisationen Svenskt Flyg

Niklas Nordström, ordförande branschorganisationen Svenskt Flyg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FlygtrafikKlimat

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev