Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Chefernas roll saknas i digitaliseringsdebatten

Hittills har diskussionen om digitalisering av offentlig sektor handlat om mötet mellan det offentliga och brukaren. Ett perspektiv saknas dock: chefernas förutsättningar att driva på förändringen.

Publicerad: 29 oktober 2015, 10:13

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Så mycket mer skulle kunna ske om cheferna inom offentlig sektor fick rätt förutsättningar att driva nödvändig utveckling. \


Ämnen i artikeln:

ItOffentlig sektor

Digitaliseringen av offentlig sektor är avgörande för effektivisering och ökad kvalitet inom skola, vård och omsorg. Inte minst Digitaliseringskommissionen har en viktig roll i detta arbete och ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2015.

Debatten om digitaliseringen saknar dessvärre en viktig dimension: chefernas förutsättningar att bidra till förändringstempot.

Därför är det angeläget att ledningsperspektivet belyses ytterligare i såväl debatt som faktiska åtgärder. Vi är övertygade om att chefer inom offentlig sektor med relativt små insatser kan få bättre förutsättningar att ta mer välgrundade beslut, identifiera och förverkliga positiva förändringar samt över tid öka kvaliteten och på så sätt sparar stora mängder skattepengar som i dagsläget går förlorade.

Diskussionen om digitaliseringen har hittills framför allt handlat om mötet mellan det offentliga och brukaren – till exempel i klassrummen, på äldreboendet eller i det digitala mötet via webben. Men så mycket mer skulle kunna ske om cheferna inom offentlig sektor fick rätt förutsättningar att driva nödvändig utveckling.

Chefer inom den kommunala välfärden har i dag stora utmaningar att hinna med sina kärnuppdrag, något Hypergene sett i två färska undersökningar.

Resultaten från dessa visar att omodern IT är en betydande del av problemet och att nya IT-lösningar kan skapa både bättre effektivitet och högre kvalitet.

I en nyligen genomförd undersökning lät vi 330 chefer och ansvariga tjänstemän inom kommunal vård och omsorg från totalt 223 kommuner svara på frågor om sin användning av IT-stöd för rapportering och uppföljning – det vill säga arbete som rör styrning, planering och kvalitetsuppföljning av den verksamhet som de ansvarar för.

Svaren visar att en övervägande majoritet upplever IT-stödet som ett tyngande problem i chefernas vardag och ett direkt hinder för att fokusera på kärnuppgiften, det vill säga att säkerställa en hög och jämn kvalitet i den kommunala vården och omsorgen.

Bilden förstärks ytterligare i resultaten: Sju av tio chefer lägger mer eller mycket mer av sin tid på rapportering och uppföljning i dag jämfört med för tre år sedan.

Samtidigt svarar mer än sju av tio att systemen för rapportering och uppföljning har brister eller mycket stora brister i förhållande till deras behov. Sju av tio säger att det är för många parallella system.

Hälften svarar att IT-stödet är komplext och en lika stor andel att det är mycket manuell inmatning. Vi har gjort en liknande undersökning där rektorer i kommunala skolor från hela landet ger en snarlik problembild och vi kan därför dra slutsatsen att problemet är påtagliga inom såväl skola som vård och omsorg.

Det finns hinder för att införa nya digitala verktyg i offentliga verksamheter. Det kan handla om revirstrider mellan myndigheter, för små IT-investeringar och ibland den politiska styrningen. Men vår slutsats är ändå att chefernas krassa vardag sannolikt utgör ett minst lika stort hinder; för lite kommer att hända om cheferna saknar tid för att driva utveckling.

David Hallgren, strategikonsult vid Hypergene

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ItOffentlig sektor

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev