måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

C: Smarta transporter rätt väg för Skåne

Närodlad mat och resurssparande transporter går hand i hand. För att ta ett helhetsgrepp om miljöarbetet har Centerpartiet därför inspirerats av skånska kommuner som Simrishamn, Tomelilla och Ystad som framgångsrikt arbetar med så kallad samordnad varudistribution (SVD).

Publicerad: 12 augusti 2014, 07:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

CenterpartietTransporterEkologisk matMiljö

SVD innebär att transporterna av de livsmedel som en kommun köper upp, inte längre sker direkt mellan varje enskild leverantör till varje enskild mottagare, som exempelvis ett skolkök. I stället handlas transporten upp separat och alla leveranser samlas i en distributionscentral för att köras ut tillsammans i transporteffektiva rutter.

Vinsterna? En stor minskning av onödiga transporter, större möjligheter för kommuner, regioner och landsting att ställa högre hållbarhetskrav på transporterna och betydligt bättre chans för mindre leverantörer att kunna delta i kommunernas upphandlingar.  Jag och Centerpartiet vill se en ökning av mängden närodlad mat i offentliga verksamheter och en upptrappning av det regionala miljöarbetet. Krav på en egen distributionsapparat utgör det klart största handelshindret för lokala livsmedelsproducenter. Därför uppmanar vi alla skånska kommuner att enskilt eller tillsammans införa SVD. Vi kommer också att nu ta initiativ till att detta etableras inom Region Skåne.

Ett mycket viktigt element av allt nuvarande och framtida hållbarhetsarbete, både inom kommunerna och inom landsting och regioner, kommer att handla om att finna nya innovativa strukturer och arbetssätt som kan minska klimatpåverkan och driva miljöarbetet framåt. Många kommuner jobbar också hårt för att kunna nå, och gärna överträffa, sina miljö- och klimatmål. Vi vet att godstransporter står för en betydande del av utsläppen, vägtransportsektorn svarar för 30 procent av alla koldioxidutsläpp i Sverige. Därför är det viktigt att skapa nya och bättre sätt för varje enskild kommun att öka sin transporteffektivitet och markant minska miljöbelastningen genom minskade utsläpp. Onödiga transporter körs varje dag, och i princip hela året runt.

Logistikforskaren Olof Moen, författare till boken ”Samordnad varudistribution 2.0”, förordar att kommunerna själva tar makten över logistiken, med en ny upphandlingsmodell som integrerar SVD med elektronisk handel. Genom att själv utföra transportplaneringen kan kommunen prioritera när leveranser sker utifrån kökens önskemål. I en traditionell affärsmodell överlåts ansvaret på en externt upphandlad transportör som inte har den kunskapen. För att citera Olof Moen:

”Decentraliserade inköp sker med centraliserad planering för ökad styrning av inköpsprocessen. För kommunen är det en upphandlingsfråga, men effekten och den stora vinnaren blir miljön där Ystad-Österlenkommunerna minskade miljöbelastningen med 75 procent.”

Med tanke på att dessa transporter också i hög grad sker till och från känsliga platser som skolor så finns det ännu större anledning att göra SVD till standard och minska mängden koldioxid och andra skadliga partiklar i luften. Och när det gäller extra känsliga områden som just skolor och förskolor så innebär SVD också en ökad trygghet för föräldrarna eftersom det innebär en större flexibilitet genom att leveranserna kan läggas utanför skoltid.

Det nuvarande systemet med ”fri leverans” som de allra flesta kommuner fortfarande arbetar med har vid sidan av den negativa miljöpåverkan även skapat en problematisk, och potentiellt orättvis, konkurrenssituation. När vi i dag ser att den svenska livsmedelssektorn, och lantbruket i stort, utsätts för svår konkurrens så är det särskilt viktigt att skapa bättre förutsättningar för svenska producenter.

Genom samordnad varudistribution kommer inte minst mindre och lokala producenter få ett betydligt bättre utgångsläge i offentliga upphandlingar, eftersom kravet på egen distribution tas bort. Detta skulle även motverka den oligopolsituation som finns på den svenska marknaden där främst de stora grossistjättarna kan hävda sig i upphandlingar.

Fördelarna med samordnad varudistribution är otaliga och det kommer att påverka allt från miljö och trafiksäkerhet till regional livsmedelsproduktion i en positiv riktning här i Skåne. Centerpartiet kommer att fortsätta att arbeta för fler nya och smarta arbetssätt inom kommunerna och regionen – så rustar vi oss för framtiden. Det är närodlad politik som håller måttet både i dag och i morgon.

Katarina Erlingson, Regionråd (C), Region Skåne, initiativtagare till Matlandet Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev