Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

”Bygg snabbtåg mellan Stockholm och Oslo”

Tåg är framtidens transportmedel. Genom att investera i snabba och moderna kommunikationer kan vi binda ihop vårt land och se till att möjligheterna till pendling och godstransport på räls ökar. Därför vill vi att frågan om snabbare tåglinje mellan Oslo-Stockholm ska prioriteras. Det skriver Jonas Eriksson (MP) riksdagsledamot och Björn Sundin (S) kommunalråd i Örebro.

Publicerad: 1 juni 2015, 11:49

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Med en modern järnvägsförbindelse skulle dagens restider kunna mer än halveras.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

TågtrafikArbetsmarknadJärnvägTransporterPendling

Norge är tillsammans med Tyskland Sveriges största exportland. Vi exporterar mer till Norge än till Kina, Ryssland, Brasilien och Indien tillsammans. Norge är också en viktig arbetsmarknad för många svenskar, inte minst för våra unga.

En rapport från analysföretaget Urbanet som togs fram 2010 visar att höghastighetståg som sänker restiden mellan de nordiska huvudstäderna till lite drygt tre timmar har potential att slå ut flygtrafiken helt. En KTH-rapport från 2011 slår fast att restiden mellan städer är den i särklass viktigaste faktorn i resenärens val mellan tåg och flyg.

I dag tar den snabbaste resan mellan Stockholm och Oslo med tåg strax under sex timmar. Flertalet avgångar har längre restid. Med en modern järnvägsförbindelse skulle dagens restider kunna mer än halveras. Med restider under tre timmar, vilket är fullt möjligt, utgör en tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo ett konkurrenskraftigt och klimatsmart alternativ till flyg mellan huvudstäderna.

Det skulle även innebära minskad restid mellan flera andra orter, bland annat skulle resan Karlstad-Oslo kortas till cirka en timme, Karlstad-Stockholm skulle ta mindre än två timmar, Örebro-Stockholm skulle ta en dryg timme och Karlstad-Örebro endast 40 minuter.

En väl fungerande, snabb och attraktiv järnväg mellan Stockholm, Västerås/Eskilstuna, Örebro, Karlstad och Oslo skulle inte bara användas av pendlare som reser mellan våra respektive huvudstäder för att ta sig mellan hemmet och jobbet. Längs vägen skulle många andra resenärer kunna använda sig av tåget i stället för andra färdmedel då det bor mer än 4,5 miljoner människor i stråket Oslo-Stockholm.

Längs stråket på den norska sidan finns även 45 procent av Norges företag med fler än 100 anställda. Större arbetsmarknadsregioner och marknader för näringslivet skulle skapa en positiv utveckling. Det stärker tillväxten och skapar jobb.

Karlstad och Örebro har tillsammans med Region Värmland och Region Örebro län beslutat sig för att intensifiera arbetet med att skapa förutsättningar för en bättre förbindelse och samverka med Trafikverket i den utredning av sträckan Oslo-Stockholm som ska göras. Arbetet sker under namnet ”Oslo-Stockholm 2:55”.

För att visa att kommunerna själva vill vara med och ta ett ansvar och bidra till förbättrad tågförbindelse så har exempelvis Örebro kommun tillsatt en utredning som tittar på om godstrafiken som i dag går genom centrala Örebro kan flyttas. Ett viktigt syfte med det är att möjliggöra en framtida snabbtågsförbindelse. Utredningen utförs av konsultföretaget Norsk Bane med bred kompetens och erfarenhet från tidigare utredningar av möjliga höghastighetslösningar i Norge. Resultatet väntas presenteras under 2015.

Det lokala engagemanget finns. De nationella positiva effekterna är tydliga. Jobben och klimatet är vinnarna. Nu är det dags för en nationell prioritering av en snabbare tågförbindelse mellan Oslo-Stockholm.

Jonas Eriksson, riksdagsledamot (MP) från Örebro län

Björn Sundin, kommunalråd (S) Örebro kommun och ordförande i styrgruppen ”Oslo-Stockholm 2:55”

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev