tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Busstrafiken central för framtidens turism

Turistbussen ökar sin andel av resandet i Sverige. Det är glädjande inte bara att allt fler inser fördelarna med att resa kollektivt för upplevelser, semester och idrottsevenemang, utan också för att turistbussen utgör en bärande del för turismnäringen.

Publicerad: 22 november 2012, 10:04

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KollektivtrafikBesöksnäringenTurism

Vi reser allt mer, både nationellt och internationellt. För första gången på fyra år, ökar glädjande nog också turistbussnäringen sin andel i den kakan.

Allt fler väljer i dag bussen för att ta sig till den efterlängtade teaterföreställningen, idrottsevenemanget eller naturupplevelsen. Vi som ser fungerande, funktionella och hållbara transporter som en central del av en positiv samhällsutveckling välkomnar detta då kollektivt resande är effektivt både ekonomiskt, utrymmes- och miljömässigt.

Satsningar på bra förutsättningar för turistbussar ger nya och förbättrade möjligheter för hela besöksnäringen. Kraven på tidseffektivitet ökar både från arrangörer och turister – men från städernas sida har utrymmesbristen länge varit ett problem.

Innerstadsträngseln har tidigare bromsat utvecklingen, men detta håller på att vända. Idag vill man hitta en balansgång mellan olika intressen. Vi är övertygade om att bussens fyra främsta fördelar här kommer att få ett allt större genomslag: Det handlar om säkerhet, miljö, tillgänglighet och ekonomi.

Bussen är det säkraste fordonet på väg och självklart är det bra om allt fler reser tillsammans. Kollektivtrafik minskar transporternas totala negativa miljöpåverkan och de ekonomiska fördelarna är uppenbara.

Återstår det fjärde; tillgänglighet. Infrastrukturfrågorna har på kort tid hamnat mitt i den politiska debatten. Från kommunernas sida är kan både investeringar i infrastruktur och god stadsplanering öka kollektivresandets attraktionskraft.

På senare år har både politik och transportsektor lyft blicken från det lokala perspektivet och ”en fråga i taget”-principen. Nu sker analyser ur ett systemperspektiv där trafikslag förväntas samverka och komplettera snarare än att konkurrera och stadsplanering ska ge goda förutsättningar för allt större delar av den lokala ekonomin.

Idrottsresor och upplevelseresor är en växande sektor som vi inte har råd att ignorera. Detsamma gäller kryssningsturismen, den kanske snabbast växande internationella turismen. Turistbussar som möter upp krävs för att vistelsen i Sverige ska bli bästa möjliga – vi behöver skapa goda förutsättningar för denna typ av intermodalt resande där reguljär kollektivtrafik långt ifrån alltid är ett alternativ för dagsturister från kryssningsfartyg. Det räcker dock inte att storstäderna skapar utrymme för musikalresor eller kryssningsturister. Också kommuner runt om i landet behöver etablera välfungerande lösningar för att underlätta för byte mellan trafikslag - och etablera nya verksamheter inom både dagsturism och fjärrtrafik.

Allt fler knutpunkter behöver ta hänsyn till fler trafikslag och binda samman flyg, båtar, tåg, express-/turistbussar och lokaltrafik för att underlätta för individer och skapa bästa förutsättningar för en växande besöksnäring. Destinationsutveckling kräver flexibla transportlösningar både till, från och på destinationen.

Vi går gärna före, skapar utrymme för viktig busstrafik och visar lösningar för storstäder. Men kommuner runt om i landet måste göra sin insats utifrån sina förutsättningar, de egna invånarnas behov och det lokala näringslivets krav. En tydlig busstrategi är en bra början på arbetet för att öppna för framtidens turism.

Anna Grönlund, förbundsdirektör Svenska Bussbranschens Riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev