Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Bromma flygplats är avgörande för jobben

Handelskammaren presenterade tidigare under sommaren en rapport om att 24 000 jobb hotas i hela landet om Bromma flygplats läggs ner. Dessa siffror kritiseras nu på helt felaktiga grunder. Den mest grundläggande villfarelsen är att Brommatrafiken utan problem kan flyttas över till Arlanda.

Publicerad: 20 augusti 2014, 12:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FlygtrafikTillväxtArbetsmarknadTransporterBromma

REPLIK Skribenten Ola Kjellberg verkar i sin debattartikel i Dagens Samhälle 19 augusti inte bekymra sig över att en överflyttning av trafiken är något som ansvarig expertmyndighet, Trafikverket, med all önskvärd tydlighet har tagit avstånd ifrån. ”I debatten hävdas att Trafikverket anser att Brommaflyget får plats på Arlanda. Detta är fel! Det går inte att flytta trafiken från Bromma till Arlanda utan att tränga ut annan trafik”, skriver man i ett pressmeddelande.

Av de som reser via Bromma reser 90 procent i tjänsten. Inte helt oväntat efterfrågar de resor under morgon och kväll, då start- och landningstider helt enkelt inte finns att tillgå. Arlanda är redan nu nära sitt kapacitetstak i högtrafiktid. Det är således omöjligt att flytta över Brommatrafiken till Arlanda utan att tränga undan annan trafik. Med annan trafik åsyftas främst nya internationella direktlinjer som Sverige är i stort behov av att attrahera om vi vill ha en chans att stå oss i konkurrensen med städer som London, Köpenhamn, Berlin och Helsingfors.

Om Bromma läggs ner och trafiken inte kan flyttas över till Arlanda utan istället uteblir får detta direkta konsekvenser för näringsliv och tillväxt i hela landet. Handelskammarens uppskattning om att 24 000 jobb hotas baseras på uträkningsmetoder som tidigare har använts av forskare på Handelshögskolan i Jönköping. Beräkningarna bygger på kvantifieringar av den regionalekonomiska betydelsen av en flygplats och hur den påverkar näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt. En tydlig slutsats som kan dras är att närheten till en flygplats är positivt relaterad till variabler som exempelvis arbetstillfällen och bruttoregionalprodukt.

Konsekvenserna för orter med regionala flygplatser som redan i dag har det ekonomiskt svårt såsom Trollhättan, Kalmar, Växjö och Ängelholm, blir allra mest påtagliga. Flygplatserna är direkt nedläggningshotade om Bromma och ett antal flyglinjer tvingas lägga ner. Många företag kommer att få svårt att ha kvar sin verksamhet samtidigt som pendlare från och till Stockholm kommer att tvingas se sig om efter nya jobb.

Även om flygplatser i städer som Umeå, Malmö, Göteborg, Östersund och Visby inte kommer att avvecklas till följd av att Bromma stängs kommer ett sämre flygutbud att förorsaka en lägre sysselsättning och försämrade förutsättningar för företag i flygplatsernas närområden. En sämre tillgänglighet slår även hårt mot Stockholmsregionen med ett försämrat underlag för verksamheter.

Till detta bör läggas att Handelskammarens rapport enbart redovisar de direkta effekterna av en nedlagd Bromma flygplats. Utöver dessa finns det sannolikt många företag i andra delar av Sverige vars utveckling och tillväxt är helt beroende av att via Bromma kunna ta sig till och från Stockholm. Siffran 24 000 jobb är därför en uppskattning i underkant. En nedläggning av flygplatsen skulle med största sannolikhet få betydligt mer långtgående konsekvenser än så.

En annan felaktighet i Kjellbergs artikel är att Bromma inte skulle gynna konkurrensen. För det första är det rent generellt något billigare att flyga från Bromma av den enkla anledningen att kostnaderna att driva Bromma flygplats är lägre än kostnaderna att driva Arlanda. Ett sådant förhållande på en fri marknad brukar oftast vara något som gynnar konkurrensen – helt i motsats till vad Ola Kjellberg hävdar.

Vidare verkar skribenten också helt ha missat att det var tack vare Bromma flygplats som konkurrens på marknaden för inrikesflyg kunde bli verklighet från första början. I samband med att regeringen 1992 beslöt att släppa konkurrensen fri inom inrikesflyget kom Malmö Aviation, numera Braathens, in som en ny aktör på marknaden och kunde därmed ta upp kampen om inrikesresenärerna. Detta banade i sin tur också väg för andra aktörer, såsom Sverigeflyg som kunde startas upp av regionala företrädare just i syfte att förbättra tillgängligheten till huvudstaden och sänka flygpriserna.

De som drabbas hårdast av en nedläggning av Bromma flygplats är inte stockholmarna. Udden är istället riktad mot alla de som reser i tjänsten som bor i orter i andra delar av landet. Människor som är beroende av att kunna ta sig till affärspartners och kunder över dagen men som med strypta flygförbindelser inte längre kommer att ha möjlighet att göra det.

Kravet på att lägga ner Bromma flygplats är tillväxtfientligt. Det enda Kjellberg visar med sin argumentation är att arbetstillfällen och tillväxt är av underordnad betydelse i hans värld.

Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert Stockholms Handelskammare

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev