Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Bostadskrisen kräver en ny svensk modell

Bostadsbristen skadar tillväxten och den gemensamma välfärden. Bostadshyresmarknaden behöver, och förtjänar, en ny svensk modell, baserad på en överenskommelse likt den historiska pensionsöverenskommelsen.

Publicerad: 30 april 2014, 03:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeBostäder

Bostadsbristen får en allt mer framträdande plats i den politiska debatten. Det är nödvändigt. Nästan varje dag rapporteras i media om något organ, inhemskt eller internationellt, som är djupt bekymrat över bostadsbristens effekter på den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Larmrapporterna om att bostadsbristen har blivit ett hinder för anställningen av nya medarbetare kommer allt oftare. Företagens rekryteringsprocesser handlar alltmer om att hitta en bostad, inte enbart en bra medarbetare. Så har bostadsbristen utvecklats till ett faktiskt hot mot den ekonomiska tillväxten.

Men bostadsbristen är också ett hot mot människors förhoppningar och livsdrömmar. När en misslyckad bostadsjakt tvingar unga människor att avstå en efterlängtad studieplats eller ett jobberbjudande så är det ett stort samhälleligt misslyckande. I bostadsbristens spår förstärks också den ekonomiska och etniska segregationen. Tilltron till politikens möjligheter att skapa en bättre värld får en allvarlig törn.

Svensk politik har byggt på ständiga omprövningar i takt med att tiderna har förändrats. Den gemensamma utgångspunkten har varit att människor förtjänar samma livschanser. Idag ser vi att bostadsbristen slår hårdast mot dem som behöver ett skydd starkast: unga, ekonomiskt svaga och personer med ursprung i andra länder. Det är därför ett gemensamt ansvar att tänka nytt för att skapa en marknad för hyreslägenheter som fungerar för alla, även för dagens så kallade outsiders.

Regeringen har genomfört, och planerar att genomföra, ett stort antal förbättringar för bostadsbyggandet, i första hand genom förenklingar av plan- och bygglovsprocessernas många komplicerade steg. Vi är övertygade om att enklare regelverk leder till fler bostäder. Men det krävs mer för att få bostadsmarknaden att fungera väl. Den grundläggande frågan är: varför byggs det inte fler hyreslägenheter på de orter, inte minst i storstadsregionerna, där bostadsköerna är mycket långa? Varför leder inte denna efterfrågan till ett ökat utbud?

Svaren finns – men kan vara politiskt svåra att hantera. Det behövs förändringar av skattebelastningen på hyresrätter. Och hyressättningssystemet måste moderniseras. Om detta råder en bred enighet, från OECD, EU-kommissionen och Boverket till förre statsministern Göran Persson. Vår position i dessa frågor är välkänd och tydlig. Men vi förstår också vikten av att alla involverade kan föra ett konstruktivt samtal om vägen till en bättre morgondag.

Investeringar i hyresfastigheter är mycket långsiktiga. För att skapa ett positivt investeringsklimat – fler hyreslägenheter - måste därför alla förändringar ha en förankring över blockgränserna. Bostadshyresmarknaden behöver, och förtjänar, en ny svensk modell, baserad på en överenskommelse likt den historiska pensionsöverenskommelsen.

Valrörelser är dock ingen bra tid för att lösa mycket komplicerade samhällsproblem i enighet över partigränser. Där ligger fokus oftare på förenklingar, skillnader och konflikter. Alltså exakt det som bostadsmarknaden inte behöver.

Göran Persson menade i anslutning till presentationen av sitt arbete i den så kallade Nybyggarkommissionen att bostadsproblematiken är en statsministerfråga. Oavsett vem som är statsminister i höst så måste hon eller han ta tag i detta och leda ett arbete i regeringskansliet men som också bär in i riksdagen för att få en bred förändring. Vi är eniga i detta. Utredningar och rapporter har presenterats i rasande takt de senaste åren. Alla fakta finns på bordet. Analyserna är också påfallande samstämmiga. Nu behövs det konstruktiva och modiga politiska samtalet. Att ta initiativet till det är ett statsministeransvar efter valet i september.

Som representant för fastighetsbranschen, vill Fastighetsägarna redan nu säga att vi är beredda att helhjärtat engagera oss i dessa samtal. Vår utgångspunkt är att en ny svensk modell, vid sidan av att skapa robusta förutsättningar för fler hyreslägenheter, också måste uppfattas som trygg och förutsägbar för våra medlemmars kunder – hyresgästerna.

Sverige har inte råd med en bostadsbrist som skadar den ekonomiska tillväxten och därmed i förlängningen den gemensamma välfärden. Det är ett alldeles för högt pris för historiska låsningar. Svenska politiker har många gånger visat förmågan att lösa svåra problem genom breda överenskommelser. I höst är tiden mogen för ytterligare en sådan.

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeBostäder

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev