Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Bostadsbristen för unga och studenter kräver politiskt mod

Kommunerna har ansvar för att få igång byggandet. Både borgerligt och socialdemokratiskt styrda kommuner kan göra mer för att lösa bostadsbristen för unga och studenter. Det som behövs är politisk vilja, mod och innovationskraft.

Publicerad: 21 november 2012, 11:04

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Bostadsbyggande

Bostadsbristen tar ett allt hårdare grepp om Sverige. Nästan hälften av landets kommuner har brist på bostäder och när det kommer till bostäder som är anpassade för unga och studenter är bristen än större. Enligt hyresgästföreningen finns det närmare en kvarts miljon unga i dag som är i behov av en bostad. Enligt Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) är det bara tre av 30 studentorter som kan garantera nyanlända studenter ett boende vid terminsstart.

För att skapa en välfungerande bostadsmarknad måste alla parter ta ansvar. Men huvudansvaret för bostadsförsörjningen ligger hos kommunerna. Kommunerna har mycket större möjlighet att styra vilka slags bostäder som byggs än vad många kommuner faktiskt gör. Mycket mer behöver därför göras i kommunerna.

Kommunerna måste ta ett större beställaransvar. Planmonopolet innebär att kommunen bestämmer hur kommunens mark skall bebyggas. Genom att sätta tydliga krav vid markanvisningar och tillexempel utlysa marktävlingar kan kommunerna avgöra vilken slags bostäder som byggs i kommunerna.

En stor del av landets kommuner har allmännyttiga bostadsbolag. Vi vill att kommunerna genom tydliga ägardirektiv styr sina allmännyttiga bostadsbolag att bygga för de grupper som har det svårast på bostadsmarknaden, där bland unga och studenter.

I dag upplever många kommuner att byggbolagens möjlighet att få ekonomi i projekt för unga och studenter utgör ett av de största hindren för bostadsbyggandet. Genom låga markpriser eller genom att upplåta marken med tomträtt kan kommunerna skapa bättre förutsättningar för vissa sorters projekt. Därtill är parkeringsnormen såväl som utdragna planprocesser med långa handläggningstider kostnadsdrivande för byggbolagen. Kommunerna har alltså själva goda verktyg för att påverka kostnaderna i byggprojekt.

Slutligen vill vi att möjligheten att skapa fler kommunala eller regionala bostadsbolag ses över. Byggsektorn brottas idag med flera problem. Låg konkurrens i kombination med snåriga regelverk har lett till stegrande byggkostnader. Med kommunala eller regionala byggbolag kan kommunerna säkerställa att det kommer in skäliga anbud och skärpa konkurrensen i stort. I Södertälje bildade kommunen tillsammans med Peab ett samägt byggbolag 2009. Vid sin start var projektet främst en arbetsmarknadspolitisk åtgärd men har nu också blivit något av ett framgångsprojekt när det kommer till bostadsbyggande. Fler kommuner bör inspireras av Södertäljes goda exempel och se över möjligheten till liknande lösningar.

Det finns även andra kommuner som tagit olika initiativ och visat att det går att bygga för unga och studenter. Utöver Södertälje anordnade till exempel Malmö under hösten UngBo12, en bostadsmässa med fokus på att hitta lösningar för byggande av bostäder för unga. I Huddinge har det allmännyttiga bostadsbolaget byggt ett hyreshus med bostäder för unga tillsammans med organisationen jagvillhabostad.nu. Lägenheterna hade Stockholmsregionens lägsta nyproduktionshyror 2007.

Kommunerna har ett mycket stort ansvar för att få igång byggandet. I grund och botten innebär det att borgerliga såväl som socialdemokratiskt styrda kommuner kan göra mycket mer för att komma till bukt med bostadsbristen för unga och studenter. Det som behövs är kommunal politisk vilja, mod och innovationskraft.

Gabriel Wikström, ordförande SSU

Magnus Nilsson, ordförande S-studenter

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Bostadsbyggande

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev