onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

”Biogasen används bäst till elproduktion”

El är framtidens drivmedel för hållbar kollektivtrafik i städerna. Det är därför inte optimalt att just för detta ändamål investera i bussteknik som utformas för biogas. Biogasen bör istället användas till el för att driva bland annat elbussar, skriver Håkan Agnevall, vd på Volvo Bussar.

Publicerad: 22 mars 2017, 10:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Biogasen är en fantastisk energikälla, men den används inte optimalt som drivmedel för busstrafik i städerna, skriver debattören. Foto: Volvo bussar


Ämnen i artikeln:

BiogasKollektivtrafik

Replik. Energi är en av vår tids ödesfrågor. Klimathotet måste tas på allvar. Svenska kommuner och regioner är viktiga aktörer i omställningen till ett fossilfritt samhälle eftersom kollektivtrafiken ska bli mer miljövänlig och spela en större roll. I en global utblick är det uppenbart att städer med höga klimatambitioner ser elbussar, utan avgaser och buller, som framtidens urbana transportmedel.

Volvo välkomnar alla satsningar som bidrar till en klimatsmartare kollektivtrafik. Samtidigt handlar det om stora investeringar för skattebetalarna. Därför är det angeläget att långsiktiga satsningar görs på den teknik och de fordonsbränslen som har framtiden för sig. I stadsmiljö är det idag elektrifierade busslösningar – som är såväl utsäppsfria och energieffektiva som tysta.

LÄS OCKSÅ REPLIKEN: Sluta bråka Volvo!

Röster höjs i debatten för att biogas ska användas som drivmedel för bussar. Till exempel har ledande miljöpartister och Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores, nyligen gett uttryck för den åsikten på denna debattsida. Synen på biogas behöver emellertid nyanseras för att vara realistisk. För att tala klartext: biogasen är en fantastisk energikälla, men den används inte optimalt som drivmedel för busstrafik i städerna.

Det är betydligt mer effektivt, framförallt miljömässigt, att nyttja biogasen för elproduktion som i sin tur kan användas till kollektivtransporter. En rapport från förra året utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet pekar på att en elbuss i stadstrafik kommer två till två och en halv gång längre än en gasbuss på samma mängd biogas – om den omvandlas till el först.

Mattias Goldmann menar att biogasbussar inte får statligt stöd och att konkurrensen sneddrivs. Han glömmer att biogas är skattesubventionerat medan elbussar är belagda med elskatt – totalt skattesubventioneras biogasbussarna med cirka 520 miljoner kronor per år. Regeringens tidsbegränsade elbusspremie är på 100 miljoner kronor per år och blygsam i relation till skattesubventioner och investeringsstöd som går och gått till byggande av biogasanläggningar med vidhängande tankstationer.

Elbussar har också den fördelen att de till skillnad från bussar som drivs med andra bränslen är tysta, vilket inte är oviktigt vid stadsplanering. Elbussar kan i flera miljöer komma närmare passagerarna och i en snar framtid kommer vi att ha inomhushållplatser till exempel i affärscentra och sjukhus. Elbussar ger därigenom helt nya möjligheter till stadsplaneringen och att öka kollektivtrafikens attraktivitet.

Enligt de sju partier som står bakom Miljömålsberedningen ska Sverige nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 och till samma år ska transportsektorns klimatpåverkan ha minskat 70 procent. Låt oss därför tillsammans se till att vi utnyttjar biogasenergin på det mest effektiva sättet. Elbussarna har så många tydliga fördelar att det borde vara självklart att låta dem bli en större del av kollektivtrafiken i moderna städer.

Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

BiogasKollektivtrafik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev