måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Bättre återvinning gör miljön till den stora vinnaren

Sverige behöver ett beslut om en ny och bättre ordning för förpacknings- och tidningsinsamling. Då kan vi skapa ett bekvämare insamlingssystem och öka materialåtervinningen vilket alla vinner på, allra mest miljön. Det sista som behövs är att frågan begravs i ännu en utredning, skriver Peter Danielsson i en slutreplik.

Publicerad: 26 november 2013, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Avfall

Den linje som Återvinningsindustrierna driver motverkar deras medlemmars – alltså insamlingsföretagens – intressen. Med ett samlat planeringsansvar hos kommunen som avfallsutredningen föreslår, kan en gemensam infrastruktur ordnas för alla avfallsfraktioner, alltså även för förpackningar och tidningar. När det blir lätt för medborgaren att sortera rätt, kommer Återvinningsindustriernas medlemmar att få mer material att återvinna.

Kommunen som huvudman och organisatör för sopåtervinningen från hushåll är överlägset bäst från miljösynpunkt. EU-kommissionens analys ger samma bild. Det finns inte en enda förebild i vår omvärld som stödjer Återvinningsindustriernas försvar för ett splittrat insamlingsansvar, som dess ordförande Anders Wijkman och Vd Britt Sahleström framför i en artikel i Dagens Samhälle 19 november. Däremot finns det många goda exempel som visar att avfallsutredarens förslag är det rätta för att öka materialåtervinningen.

Allt pekar alltså på att en väl utbyggd fastighetsnära insamling med kommunen som huvudman för insamlingen, i nära samarbete med den privata sidan, är den bästa lösningen. I denna miljö har privata utförare, såsom Återvinningsindustriernas medlemmar, en given plats. Återvinningsföretagen kommer att få mer material att återvinna och kommer att ställas inför nya spännande utmaningar. Fokus hamnar på lösningar för miljöns och medborgarnas bästa – inte på olika särintressens vilja att transportera så mycket som möjligt så ofta det går. Nyordningen kommer dessutom att skapa ett trovärdigt helhetssystem, där minskade avfallsmängder och mer återanvändning får en viktig roll att spela.

Det är dock inte intresseorganisationen Återvinningsindustrierna som är den tunga parten på näringslivssidan i denna fråga. Den tunga parten är förstås producenterna, alltså de som tillverkar, importerar och säljer förpackningar och tidningar. Med dem behöver vi från kommunsidan skapa gemensamma, långsiktiga och stabila spelregler inom ramen för avfallsutredningens förslag.

Det finns en förkrossande enighet över partigränserna ute i landets kommuner om behovet av en ny ansvars- och rollfördelning. Den bygger dels på att kommunerna gör det de är bäst på, nämligen att skapa infrastruktur för medborgarna, dels på att producenterna gör det de är bäst på: Att utforma sina produkter på mer miljöriktigt sätt och sörja för själva återvinningen. En sådan lösning är inte bara möjlig utan också lämplig. När den ska verkställas har förstås Återvinningsindustrin en viktig roll att spela.

Vi ser fram emot regeringens aviserade kretsloppsproposition och beslut i denna fråga som i första hand gagnar miljön och medborgarna.

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (M), Helsingborgs stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Avfall

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev