Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Även synskadade har rätt till trygg kollektivtrafik

Obehaglig och otrygg. Så upplever synskadade kollektivtrafiken, enligt en Sifo-undersökning. Värst är det i Stockholm, Göteborg och Malmö. Enkla åtgärder kan dock öka tryggheten, skriver Håkan Thomsson, Synskadades Riksförbund.

Publicerad: 19 augusti 2015, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Var tredje medlem i Synskadades Riksförbund håller inte med om att det är enkelt att resa ensam i kollektivtrafiken.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

KollektivtrafikFunktionsnedsättningTillgänglighet

Över 40 procent av medlemmarna i Synskadades Riksförbund åker aldrig ensamma med kollektivtrafiken. Sammanlagt är det närmare 60 procent som sällan eller aldrig reser kollektivt på egen hand.

En orsak är att synskadade tycker det är obehagligt och otryggt. Det visar en undersökning som TNS Sifo gjort på uppdrag av Synskadades Riksförbund. Med konkreta och enkla åtgärder kan både trygghet och tillgänglighet förbättras.

Var tredje medlem i Synskadades Riksförbund håller inte med om att det är enkelt att resa ensam i kollektivtrafiken. Dessutom håller nästan var fjärde inte med om att det är tryggt.

Till skillnad mot den årliga Kollektivtrafikbarometern visar Sifoundersökningen att synskadade kvinnor åker kollektivt mer sällan än synskadade män.

Särskilt medlemmar i Stockholm, Göteborg och Malmö upplever kollektivtrafiken som otrygg. Detta torde åtminstone delvis ha sin grund i avsaknaden av perrongväggar i tunnelbanan samt att spårvagnar hörs dåligt, och dessutom ofta har hållplatser mitt ute i gatorna. Svårigheten att köpa biljett då man på grund av synskadan inte kan använda biljettautomater är också ett stort problem.

På frågan om vad som skulle göra kollektivtrafiken enklare och tryggare är tre områden i fokus. Omkring var tredje medlem anser att det behövs mer eller bättre hållplatsutrop och utrop av destination på fordonen.

Nästan var fjärde vill ha mer och bättre utrop på stationer och busshållplatser och var femte tycker att det måste finnas bättre möjligheter att få ledsagning på stationer, knutpunkter och busshållplatser.

Storstockholms Lokaltrafik, Västtrafik och Skånetrafiken erbjuder gratis ledsagning på ett stort antal stationer. Men fler trafikmyndigheter måste kunna ge den servicen så att synskadade kan resa på jämlika villkor oavsett var man bor.

Andra åtgärder för att förbättra tillgängligheten och tryggheten som efterlyses i Sifon är att det behövs fler taktila ledstråk, plattformsväggar och skyddsstaket.

Vi synskadade vill åka kollektivt. Det är inte nödvändigtvis stora ekonomiska satsningar som krävs, exempelvis är hållplatsutrop och utrop på stationer inga dyra åtgärder. Men förekommer detta bara ibland skapas otrygghet, till skillnad mot om det alltid finns.

Planering och service måste ha sin grund i kunskap om synskadades behov och förutsättningar. Och djupare kunskaper behövs på alla nivåer, hos såväl politiker och tjänstemän som chaufförer och annan personal.

Alla regionala kollektivtrafikmyndigheter måste ha politiskt beslutade handlingsplaner med höga ambitioner och mätbara mål så att vi kan få en kollektivtrafik för alla, även för synskadade.

FOTNOT: Undersökningens målgrupp var ett urval av Synskadades Riksförbunds medlemmar från 18 år och äldre. 1001 intervjuer genomfördes den 27 april – 11 maj 2015.

Håkan Thomsson, ordförande Synskadades Riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News