Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Arbetslivet drabbas när man inte kan lita på tågen

I Uppsala- och Stockholmsregionen är arbetspendling en del av arbetsmiljön. Men infrastrukturen och arbetspendlingen skapar ofta mer stress än vad det skapar utrymme, skriver representanter för Unionen.

Publicerad: 24 oktober 2018, 13:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I Mälardalen är arbetspendling en del av arbetsmiljön.

Foto: Colourbox/Simon Hastegård/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

PendlingArbetsmiljöStockholm

Den europeiska arbetsmiljöveckan, vecka 43, uppmärksammas i hela EU med olika arbetsmiljöaktiviteter. Unionen bidrar genom att uppmärksamma vikten av återhämtning under hela denna vecka. En förutsättning för att kunna återhämta sig är att ha flexibla arbetstider och att ha möjligheten att arbeta på vägen till och från jobbet.

Samtidigt upplever många av oss stress till följd av kraftiga förseningar och inställda tåg. För många som reser med kollektiva färdmedel, som buss och tåg, är det även önskvärt att restiden kan användas effektivt för att få till ett mer välfungerande livspussel.

I Uppsala- och Stockholmsregionen är arbetspendling en del av arbetsmiljön. Våra smartphones och bärbara datorer används för att göra det gränslösa arbetslivet till en möjlighet. Men infrastrukturen och arbetspendlingen skapar ofta mer stress än vad det skapar utrymme.

Stråket mellan Uppsala och Stockholm är landets mest trafikerade med cirka 18 000 passagerare söderut från Uppsala varje dag och 7 000 SL/UL-pendlare mot Stockholm samt cirka 7000 pendlare mot Uppsala. Totalt trafikeras stråket med omkring 600 tåg per dygn, enligt Trafikverkets åtgärdsvalsstudie.

Till övergångsregeringen och kommande regering vill vi säga att det är angeläget att ta tag i infrastrukturen så att det gränslösa arbetslivet blir en möjlighet istället för en låsning. Att kunna utföra arbete på väg till och från jobbet måste vara möjligt. Det är också viktigt att öka kapaciteten på de digitala kommunikationsmöjligheterna för arbetspendlare i Mälardalsregionen. Det skulle öka möjligheterna att kunna arbeta på distans, därigenom skulle trycket på pendlingen minskas.

Effektiva och väl fungerande transporter och pendling är helt avgörande faktorer för att arbetsmarknaden ska fungera, och därmed också för tillväxten och fortsatt välstånd. Med ineffektiva transporter och dålig infrastruktur minskar antalet platser där det går att bo, givet var ens arbete är beläget.

För Unionen Stockholm och Unionen Upplands medlemmar är fungerande transporter en fråga om balans mellan arbete och fritid, och en framtidsfråga. Kommer jag att kunna bo där det finns jobb i framtiden eftersom infrastrukturen inte fungerar? Det är en fråga många av våra medlemmar ställer sig idag.

Unionen Uppland och Unionen Stockholms utgångspunkter för framtidens infrastruktur och pendling är:

■ Ökade investeringar i infrastruktur och underhåll.
■ Fungerande digital infrastruktur som inte bara gäller om du åker första klass.
■ Planeringen måste utgå från att människor kan ha bostad och arbete inom rimligt pendlingsavstånd från varandra.
■ Förutsättningarna för att kunna vara uppkopplad under resor måste förbättras. Den digitala infrastrukturen fungerar inte idag,  vilket gör det gränslösa arbetslivet till en låsning istället för en möjlighet.

Det är önskvärt att kollektiva, spårbundna och miljövänliga kommunikationer tar en växande andel av pendlingsresorna, med hänsyn till utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Det är också nödvändigt att standarden på väghållning och snöröjning håller en god nivå. I mindre tättbefolkade delar av regionerna är vägtrafik med egen bil ofta det enda rimliga alternativet.

Vi önskar alla fler och bättre jobb i Stockholm och Uppsala. Om vi ska ha möjlighet till balans i arbetslivet krävs en fortsatt satsning på infrastrukturen. Då kan det gränslösa arbetslivet verkligen bli en möjlighet och inte ett hinder.

Jeanette Forss, regionchef Unionen Stockholm

Maria Nilsson, ordförande Unionen Stockholm

Ulf Solhall, regionchef Unionen Uppland

Kjell Christiansson, region Uppland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev