Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Använd de outnyttjade miljarderna till järnvägen

Att Trafikverket inte utnyttjat cirka fyra miljarder av disponibla medel 2015 syns klart i verkets årsredovisning. Utifrån hur illa Trafikverket och järnvägen fungerar hävdar vi att trafikpolitiken behöver ändras.

Publicerad: 18 januari 2017, 09:49

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

De behöver både mer förebyggande underhåll, reinvesteringar och nyinvesteringar, skriver debattörerna om järnvägen.

Foto: Holger Ellgaard


Ämnen i artikeln:

JärnvägTågtrafikMyndigheterRegeringen

REPLIK  Men Trafikverkets (TRV) Håkan Wennerström tar inte upp detta i repliken ”Outnyttjade tågmiljarder en missuppfattning” (5/1) på vår debattartikel Trafikverkets oförmåga är en skandal (2/1). TRV:s bild av Lysekilsbanan och signalsystemet ERTMS är också tveksam.

Utifrån hur illa TRV och järnvägen fungerar hävdar vi att trafikpolitiken behöver ändras. Då kan regeringen ändra i regleringsbrevet till verket och ge nya direktiv om att dels alla typer av banor skall skötas, dels att medel måste kunna flyttas från en anslagspost till en annan post när behov finns till exempel vid de nerkörda regionala banorna. De behöver både mer förebyggande underhåll, reinvesteringar och nyinvesteringar.

Oberoende av vilken av alla anslagsposter för till exempel vägtrafik det är som inte används fullt ut ett budgetår så menar vi alltså att outnyttjade medel akut måste kunna flyttas till olika järnvägsposter. TRV:s misskötsel av de regionala banorna, även de elektrifierade, medför att de till slut inte kan trafikeras utan läggs ner och rivs upp. Resenärer och gods tvingas över till vägarna vilket medför regionförminskning och ökade CO2-utsläpp.

Att ta upp Lysekilsbanan slår tillbaka som en bumerang på TRV som försvårat för tågtrafik på banan bland annat genom att sänka hastigheten till 40 km/tim trots att minst den dubbla hastigheten lätt kan ordnas. Västtrafiks planerade sommartrafik på banan 2016 stoppades. En privat entreprenör har dessutom länge velat bygga en timmerterminal i Hallinden på väg mot Lysekil men hindrats av TRV. Med årligt banunderhåll à 7,5 miljoner borde verket naturligtvis i stället se till att Lysekilsbanan utnyttjas så mycket som möjligt. Men så här har staten arbetat med bannedläggningar sedan 1930-talet.

Replikens påståenden om EU:s nya signalsystem ERTMS håller inte vid närmare granskning. ATC2-systemet och de gamla reläställverken fungerar perfekt om underhållet sköts, reservdelar är heller inget problem. Det svenska näringslivet har också meddelat regeringen och Trafikverket att ERTMS fördyrar och försvårar för företagen och hindrar utvecklingen av dessa. Vi förutsätter därför att det olönsamma och problemfyllda ERTMS-projektet upphör. Något som gör att miljarder kan användas till akut banunderhåll och nödvändiga baninvesteringar i stället.

Åsa Karlsson, kommunalråd Munkedal (S)

Per Eriksson, kommunalråd (S) Bengtsfors

Göran Sandström, lokförare, ordf Arbetsgruppen för Bohusbanan

Ove Brendelius, ordf Föreningen Karlsborgsbanan

Johnny Carlsson, kommunalråd (C) Herrljunga

Kjell Sjölund, fd kommunalråd (C) Karlsborg

Jochum Ressel, styr.ordf. NetRail AB

Magnus Sandgren, sakkunnig järnvägsfrågor, lokförare, signaltekniker, elingenjör, BLS Rail AB

Frank Hagman, styr.ordf. DVVJ, Dal Västra Värmlands Järnväg

Sven Jernberg, väg- och vatteningenjör, fd vd Inlandsbanan AB

Sven-Olof Nehrer, fd vd TGOJ Trafik AB, fd ordf. Branschorganisationen Tågoperatörerna

Åke Nilsson, fd vd ASEA Traction AB, fd vd ABB Tranportation Systems GmbH i Mannheim

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev