onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Äntligen standarder för plan- och byggprocess

Enligt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP), ska han i år ta fram ny lagstiftning för att skapa ”en standard” för alla kommuner så att de kan digitalisera sina plan- och byggprocesser. Det vill han göra för att få en mer effektiv, likvärdig och smidig hantering i hela landet. Vi välkomnar initiativet att skapa gemensamma riktlinjer inom det här området. Äntligen, skriver Karin Lindmark, standardiseringschef samhällsbyggnad, SIS.

Publicerad: 2 mars 2018, 10:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

EffektiviseringSamhällsbyggnadMyndigheterKommunerRegeringenPlan- och bygglagenSamhällsplanering

REPLIK: All standardisering inom det världsomspännande system som SIS tillhör är behovsstyrt, marknadsdrivet och frivilligt. Vi är utsedda av regeringen att ansvara för standardisering i Sverige, förutom om elektronik och telekom. Det är branscherna som bestämmer vad som ska standardiseras, inte vi. Ju fler experter och sakkunniga som deltar i arbetet desto bättre blir standarderna.

Vårt arbete med standarder inom samhällsbyggnad har pågått sedan 1960-talet och stort fokus ligger just nu, i enlighet med Peter Erikssons visioner, på digitalisering av processerna. Det finns ett stort antal standarder inom området, både globala, europeiska och svenska.

Standarderna är framtagna av intressenter i branschen för att främja kvalitetsutveckling av produkter, tjänster och förädling av processer. På så vis utgör standarderna ”best practice” från hela världen. Att vilja snabba på digitaliseringen och få en effektivare plan- och byggprocess och lägre kostnader tycker vi så klart är bra, men vi vill påminna om att det redan finns en lång rad standarder inom detta område. Vi hoppas att Peter Eriksson inte vill uppfinna hjulet helt på nytt utan att han också är intresserad av att utnyttja och dra nytta av tidigare framtagen ”best practice”.

Bland annat finns det standarder som beskriver byggdokumentation, ritregler och byggmätningar. Även inom geodata och BIM (building information modelling) pågår ett flertal standardiseringsarbeten – allt för att kopplingen mellan plan- och byggprocess ska fungera smidigare. Bygghandlingar 90 är branschgemensamma riktlinjer som med fördel skulle kunna uppdateras och förnyas i linje med vad Peter Eriksson föreslår.

Dessvärre har engagemanget varit lågt från kommuner och myndigheter i arbetet med framtagandet av många av dessa standarder. Att de inte deltar i arbetet skapar en okunskap och precis som Peter Eriksson beskriver en olikhet i deras arbetssätt och metoder. Med fler kommuner och myndigheter runt borden i arbetet med att ta fram standarder skulle vi skapa en kunskapsbas som möjliggör gemensamma arbetssätt och riktlinjer. I arbetet med utveckling av standarder skulle vi också kunna ta tillvara goda exempel och smarta lösningar, för att komma fler kommuner tillgodo.

När nu Peter Eriksson vill lagstifta om plan- och byggprocessen och dess IT-stöd vill vi vara med och dela med oss av våra kunskaper när det gäller att ta fram standarder.

Det är tydligt att det inledningsvis behövs en kartläggning av vilka standarder som skulle kunna förenkla och vilka som saknas för att kommunernas plan- och byggprocesser ska bli enhetliga. Det är en kartläggning som vi gärna skulle göra, till exempel tillsammans med Boverket och Lantmäteriet.

Vi ser därför gärna en fortsatt dialog med bostadsministern, myndigheter och kommuner i dessa frågor och vi startar gärna nya kommittéer för att ta fram de standarder som branschen upplever behövs eller saknas.

Karin Lindmark, standardiseringschef samhällsbyggnad, SIS, Swedish Standards Institute

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev