Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

”Anmärkningsvärt att inte Europaspåret ges en chans”

Danmarks transportministerium ska tillsammans med svenska Trafikverket undersöka förutsättningarna för en ny förbindelse över Öresund. Fokus är HH-förbindelsen, en överfart mellan Helsingborg och Helsingör. Trots att Europaspåret, en järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn, är ett bättre alternativ tas det inte tas med i studien. Det duger inte.

Publicerad: 28 augusti 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Europaspåret är ett bättre framtidsalternativ än HH-förbindelsen, anser Torkild Strandberg.


Ämnen i artikeln:

JärnvägÖresundsregionenTågtrafikTransporter

Att vi är i behov av en ny förbindelse över Öresund står klart för de flesta. Trafiken över sundet ökar kontinuerligt. HH-förbindelsen har av hävd lyfts fram som nästa Öresundsförbindelse. Länge har den också stått som ensamt alternativ. Att man från Helsingborgs sida driver HH-förbindelsen av lokalpolitiska skäl är inte svårt att förstå. Däremot är det mer än anmärkningsvärt att Region Skåne och Henrik Fritzon, ordförande för Region Skåne, så ensidigt tagit parti för HH-förbindelsen. Faktum är att den inte levererar på en rad viktiga punkter:

1. HH-förbindelsen innehåller inte en järnvägsanslutning för godstrafik utan enbart för persontåg. Förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör skulle alltså inte möta den svenska exportindustrins behov av säkra, snabba och miljövänliga godstransporter till Europa. Med HH-förbindelsen kommer godstågen att fortsätta gå över Öresundsbron och vidare ut på E6. Detta är en sträcka som redan nu är högtrafikerad. Dagens problem med köbildning och hög olycksfrekvens lär inte minska med en ökad belastning. Inte heller löser HH-förbindelsen frågan om en alternativ godsförbindelse om Öresundsbron blockeras. Med Europaspåret skulle godstransporten få en egen järnvägstunnel rakt in i Köpenhamn och vidare till Tyskland och kontinenten. Transporterna skulle vara säkra även vid en eventuell stängning av Öresundsbron. Varför beaktas inte detta av Region Skåne? Vart tycker du den ökande godstrafiken ska ta vägen med HH-förbindelsen, Henrik Fritzon?

2. Med en järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn skulle restiden med tåg mellan Helsingborg och Köpenhamn bli 25 minuter, mer än en halvering jämfört med idag. Samma resa med HH-förbindelsen skulle ta närmre en timme. Helsingborgarna själva skulle alltså förlora i tid när de reser till Köpenhamn med HH-förbindelsen jämfört med Europaspåret. Sanningen är att de flesta vinner i tid med Europaspåret. Från Lund, exempelvis, skulle restiden till Köpenhamn förkortas med 15 minuter jämfört med idag. Med sådana tidsavstånd skulle den gemensamma arbetsmarknadsregionen kunna utökas betydligt. Bara så skulle visionen om ett Greater Copenhagen kunna förverkligas. Borde inte denna vision vara en prioriterad fråga för Region Skånes ordförande? Varför föredrar du ett alternativ som ger sämre tidsvinster och, för de flesta skåningar, längre restider, Henrik Fritzon?

3. Sveriges och Europas regeringar har insett att vi står inför betydande klimatutmaningar. Mer gods behöver lyftas över till järnvägen. Europaspåret svarar mot denna utmaning. Förbindelsen kommer att kunna hantera alla slags järnvägstransporter: godståg, höghastighetståg och regionaltåg. Detta är unikt. HH-förbindelsen klarar inte detta. HH-förbindelsen är överhuvudtaget inte dimensionerad för godstrafik utan riktar in sig på persontåg och biltrafik. En HH-förbindelse för godstrafik skulle innebära byggandet av en ny ringled från Helsingör, den så kallade Ring 5. Denna skulle gå genom miljöklassat område i Danmark. Intresset för en sådan lösning är, milt sagt, svalt hos danskarna. Europaspåret erbjuder här ett fullgott alternativ med stora miljövinster.

Varför prioriterar du inte detta, Henrik Fritzon?

Sanningen är att HH-förbindelsen inte levererar. Både behov och förutsättningar har ändrats radikalt sedan förbindelsen presenterades. Därför framstår det som så märkligt att Region Skåne och Fritzon fortsätter att ensidigt lyfta fram den. Varför fortsätter man att prioritera ett flera decennier gammalt förslag på lösning? Det duger inte. Inte när så stora värden står på spel.

Den Öresundsförbindelse som till slut blir verklighet måste vara den som ger störst nytta för oss som bor i regionen, för svenskt näringsliv och för vår framtida välfärd. För mig är det alldeles uppenbart att det är Europaspåret som tillgodoser dessa behov.

Mot bakgrund att det nu finns två tänkbara möjligheter till nästa förbindelse över Öresund är det därför inte mer än rimligt att både HH-förbindelsen och Europaspåret är med i den utvärdering som nu ska göras tillsammans med danskarna.

Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (L) Landskrona

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev