Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Alliansen rekordsatsar på järnvägen

Alliansregeringen har presenterat infrastrukturpropositionen. En proposition som kommer att bidra till tillväxt, livskvalitet och välfärd i hela landet. Vi tillvaratar och vårdar den infrastruktur vi har samtidigt som vi i en mångmiljardsatsning bygger för framtiden.

Publicerad: 26 oktober 2012, 11:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

JärnvägInfrastrukturinvesteringar

Alliansen föreslår den största satsningen på järnvägsunderhåll genom tiderna. För perioden 2014 - 2025 satsas 86 miljarder kronor för att återfå järnvägens robusthet. Det är en ökning med 20 procent i jämförbara priser.

Totalt uppgår hela infrastrukturpropositionen till 522 miljarder kronor för perioden 2014-2025. I och med infrastrukturpropositionen anger regeringen de ekonomiska ramarna och infrastrukturens riktlinjer. Hur pengarna ska fördelas på olika projekt och när i tid projekten kan genomföras är inte bestämt ännu, utan formuleras nu av Trafikverket tillsammans med landets samtliga län.

Inom kort påbörjar Trafikverket i samarbete med kommuner och regioner runt om i landet arbetet med att formulera förslag för den nationella åtgärdsplanen för åren 2014-2025. Det är i denna plan som detaljerna för Sveriges transportsystem ska utformas.

Infrastrukturpropositionen är alltså startskottet för det mer detaljerade arbetet. Med start i oktober bjuder Trafikverket in till regionala hearings runt om i landet och vi uppmuntrar de regionala företrädarna att ta tillfället i akt och diskutera sina förutsättningar med Trafikverket. Under våren 2013 kommer Trafikverket att överlämna ett planförslag till regeringen som sedan skickas ut på bred remiss. Regeringen fattar sedan under 2014 beslut om den nationella plan som kommer att gälla för planperioden 2014 - 2025.

Tidigare erfarenheter från arbeten med nationella infrastrukturplaner visar att ett öppet och inbjudande arbetssätt med lokal och region delaktighet ofta resulterar i konkreta och gynnsamma utfall. Det är även viktigt att tänka över kommun-, läns- och till och med landsgränser. En förutsättning för fungerande transporter är att se hela resan från dörr till dörr. Detta gäller både människor och gods. Att tänka i stråk är ett avgörande tillvägagångssätt, eftersom åtgärder i en del av landet kan få betydande positiva effekter för andra delar. Ett exempel är hamnbanan i Göteborg, en 10 kilometer lång enkelspårig bana, som behöver rustas upp för att klara framtidens behov. Upprustningen är inte i första hand nödvändig för göteborgarna utanför landet i stort. 60 procent av Sveriges containertrafik och 25 procent av landets utrikeshandel går via denna hamn.

Regeringen har genom infrastrukturpropositionen klarat av den första etappen i arbetet med den nationella planen för 2014 - 2025. Nu lämnas stafettpinnen över till Trafikverket och länen för en tid framöver i syfte att specificera, konkretisera och föra fram sina åsikter. Därför uppmanar vi nu regionala och lokala företrädare att föra en konkret dialog med Trafikverket, men även med angränsade kommuner och regioner. Glöm inte att åtgärder i andra regioner och kommuner kan få betydande positiva effekter för en fungerande arbetspendling och godstrafik till och från hemlänet.

Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister (M)

Jan-Evert Rådhström, riksdagsledamot (M), vice ordförande Trafikutskottet

Lars Tysklind, riksdagsledamot (FP) Trafikutskottet

Anders Åkesson, riksdagsledamot (C), Kalmar län, Trafikutskottet

Annelie Enochson, riksdagsledamot (KD) Trafikutskottet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev