tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Ålderdomligt strandskydd hämmar landsbygden

Synen på strandskyddslagstiftningen och riksintressen behöver förändras och tillämpningen ske på ett smartare sätt. Ljusnans dalgång visar hur regleringarna lägger hinder i vägen för ökat byggande och en mer livskraftig landsbygd, skriver Bollnäspolitiker från (S), (FP) och (M).

Publicerad: 18 februari 2013, 13:18

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Strandskydd

Det byggs för lite, det vet vi alla. Små orter och landsbygd avfolkas i Ljusnans dalgång, det vet vi också. Samtidigt stiger huspriserna i attraktiva delar av dalgången, i områden där det också råder akut brist på efterfrågade lägen att få bygga på.

Det som hindrar byggandet och en nödvändig utveckling i Ljusnans dalgång är länsstyrelsens syn på strandskydd och riksintressen. Den feltolkar lagstiftarens ursprungliga idéer.

Hanteringen av riksintressen och strandskydd i Ljusnans dalgång är ett tydligt exempel på hur statliga markreglerande bestämmelser under lång tid har motverkat en utveckling av mindre tätorter och landsbygd i stora delar av Sverige, med metoder som kanske inte var avsedda av riksdagen. I sak är det inte fel på lagstiftningen. Felet ligger i tillämpningen. Speciellt tydligt är detta inom Bollnäs kommun. Sedan 1970-talet hämmas tillväxten i området av regleringar av markanvändning i form av riksintressen och strandskydd.

Vår bild är att dessa lagar slår orimligt hårt mot vårt område. Vi anser nämligen att Ljusnans dalgång genom sin vidsträckta utbredning, hela 15 mil genom tre kommuner i Hälsingland, har gott om plats för såväl attraktiva lägen för boende som skyddade områden.

Efterfrågade boenden med ny bebyggelse är ett viktigt medel för att utveckla de mindre tätorternas och landsbygdens livskraft. Genom byggande och inflyttning kan vi vända den ekonomiska stagnation som präglar området. Vi skulle kunna göra det utan att i någon större mån inkräkta på de naturvärden som vi alla värdesätter. Av den anledningen har Bollnäs kommun fört ett aktuellt detaljplaneplanärende för avgörande hos regeringen.

Ärendet gäller en av länsstyrelsen i Gävleborgs län upphävd detaljplan utanför tätorten Vallsta, norr om Bollnäs, i ett område beläget på sluttningarna mot Ljusnan. Detaljplanen har upphävts av länsstyrelsen som hävdar att den strider mot riksintressen. Länsstyrelsen anser att kommunen inte har visat på vilket sätt riksintressena tas till vara. Dessutom anser länsstyrelsen att kommunen inte beskrivit villkoren för lättnader i strandskyddet.

Vi har en annan syn och genom att föra det till högsta instans så vill vi uppmärksamma vår regering på att tillämpningen inom nuvarande lagstiftning är otidsenlig och att strandskyddslagstiftningen utan ändring skulle kunna tillämpas på ett för landsorten smart sätt.

Vårt mål är modernare tillämpning för ökat byggande. Detta skulle ge en mer livskraftig landsbygd.

Marie Centervall, kommunstyrelsens ordförande (S), Bollnäs

Bo Lindgren, ordförande (S) miljö - och byggnämnden, Bollnäs kommun

Peter Nordebo, vice ordförande (FP) kommunstyrelsen och miljö - och byggnämnden, Bollnäs kommun

Ingvar Persson, oppositionsråd (M), Bollnäs kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Strandskydd

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev