torsdag1 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Vill Kemikalieinspektionen förbjuda koppar och zink?

Kemikalieinspektionen anser att metallhalter långt under de naturliga är skadliga. Det tycker man inte inom andra svenska myndigheter eller i andra länder. Inspektionen driver sin linje i EU:s granskning av för- och nackdelar med silver som bekämpningsmedel. Om man drev samma linje för andra metaller skulle slamdeponering förbjudas om man inte slutar använda koppar och zink. Detta behöver debatteras, anser förre generaldirektören Gunnar Bengtsson.

Publicerad: 21 december 2015, 09:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kemikalieinspektionen bör följa samma policy som andra svenska och internationella myndigheter, anser skribenten.


Ämnen i artikeln:

Miljö

Dåvarande miljöministern Lena Ek (C) kallade år 2012 ämnet silver hormonstörande. Detta skulle betyda förbud mot användning av silver i olika sammanhang. Hon hade fel.

Hon uppmanade också som privatperson människor att inte köpa varor som behandlats med bakteriedödande ämnen. Inriktningen var klar: hon ville föregå den noggranna prövning som EU höll på med för att avgöra om silver skulle förbjudas i vissa tillämpningar.

Lena Eks myndighet Kemikalieinspektionen var inom EU ansvarigt för att förbereda sådan prövning. Som konsult åt berörd industri har jag fått insyn i hur förberedelserna gått till. Jag har inte förstått Kemikalieinspektionens agerande. Här är två exempel:

1. Ensam i världen anser inspektionen att silver är cancerframkallande. I somras föreslog man detta inom EU. Varken Världshälsoorganisationens särskilda cancerorganisation IARC, USA, Japan eller Australien har ansett detta.

2. Inspektionen anser att silverhalter i miljön långt under de naturliga är skadliga. Andra myndigheter känner till att organismer i miljön är anpassade till sin omgivning. Där finns alltid metaller, och organismerna brukar tåla några gånger högre nivåer än de naturliga. Så anser Sveriges Geologiska Undersökning SGU med sina referensvärden för grundvatten som inte, eller endast obetydligt, avviker från ostörda förhållanden. Så anser också Naturvårdsverkets med sina icke-effektnivåer för vattenlevande organismer.

Silver är inte med i dessa värden men Österrike har en gräns 17 gånger över den naturliga halten av silver. Nederländerna gör inom EU ett förberedande arbete för silver som allmänkemikalie. Man ser silver som långt mindre farligt än vad inspektionen gör. EU:s medlemsstater har sagt att Sverige och Nederländerna behöver prata ihop sig, en inte särskilt vanlig uppmaning.

Kemikalieinspektionen tycker inte om antiluktbehandling av textilier. I EU skall inspektionen leda granskningen av om en sådan användning för silver är acceptabel, om nyttan överväger riskerna.

I Sverige har man redan sin uppfattning klar. Vi tycker inte nyttan överväger, säger inspektionen i sitt PM nummer 8 från 2015. Uppfattningen grundar man på tester av mer än fyra år gamla textilier där de bästa resultaten finns för just silverbehandlingar.

Jag har nyligen publicerat en vetenskaplig artikel där jag visar att koppar och zink ur slamspridningssynpunkt är mer än tio gånger värre än silver. De ger 90 respektive 40 gångers förhöjning av naturliga metallhalter i grundvatten efter lång tids slamdeponering.

Gäller även här inspektionens bedömning att halter långt under de naturliga är problematiska, och vad gör man i så fall åt det? Förbjuder slamdeponering eller användning av koppar och zink?

Receptet för att undvika min kritik är enkelt: Inspektionen bör följa samma policy som andra svenska och internationella myndigheter, samarbeta inom EU utifrån detta, och låt slutsatserna komma efter utredning i stället för före.

Gunnar Bengtsson, fd generaldirektör för Strålskyddsinstitutet och Kemikalieinspektionen, numera forskare och konsult i miljöfrågor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Miljö

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev