Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

”Vi män måste agera mot förtrycket av kvinnor”

Vi måste agera för att motverka begränsning, förtryck och våld mot kvinnor. Vi har alltför länge stått vid sidan av som åskådare i denna fråga när sanningen är att hur ett land utvecklas påverkas i mycket stor grad av hur kvinnorna behandlas, skriver sex liberala män bakom Upprop mot begränsning, förtryck och våld.

Publicerad: 5 april 2017, 08:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

JämställdhetFeminismVåld mot kvinnorKvinnors rörelsefrihet

Bruket av ordet samhällskontrakt har blivit allt vanligare i debatten. Den ursprungliga, och fortfarande vanligaste, betydelsen av ordet har med människors säkerhet att göra, och statens rätt att i viss mån begränsa människors frihet mot utbyte av att denna stat ska garantera dess medborgares säkerhet mot olika typer av brott. Denna typ av samhällskontrakt har tjänat oss väl under lång tid.

Vi har dock sedan ett antal år tillbaka tyvärr tagit del av en negativ utveckling där personer och grupper tar sig friheten att begränsa, förtrycka och utöva våld mot, i synnerhet flickor och kvinnor, som inte uppfyller dessa personer och gruppers uppfattning om hur dessa flickor och kvinnor bör bete sig, klä sig eller vilken politisk eller religiös uppfattning de bör erkänna sig till.

Kort sagt, de tar sig friheten att med tvång eller våld påverka individers rätt att göra sina egna livsval – något som framgick med all oönskvärd tydlighet i tisdagens Kalla Fakta-reportage Flykten från moralpolisen. Det går här inte att skylla på kultur eller andra faktorer. Det är helt enkelt oacceptabelt som handling.

LÄS OCKSÅ: Sluta dalta med män som hatar kvinnor

Denna något bredare problemställning kontra rent lagöverträdande brottslighet har visat sig uppenbart svår att komma till rätta med, inte minst på grund av att denna typ av tvång och våld ofta utspelar sig inom hemmets väggar, som mer subtil påverkan, och inte helt tydligt låter sig omfattas av befintliga lagrum. Detta utmanar det hittillsvarande samhällskontraktet.

Inte desto mindre, eller snarare mer, ser vi ett behov av att vi alla som förespråkar individers frihet står upp för denna frihetliga tanke genom att i vardagen, när vi observerar denna typ av negativa tendenser, reagerar, talar om vad vi tycker, och är beredda att ta en debatt om saken, där och då.

Ordet civilkurage kan mycket väl användas för att beskriva detta förhållningssätt. Väl medveten om att utövande av civilkurage såväl kräver mod som kan ha ett visst socialt pris, så är det ändå värt insatsen.

Dessutom ser vi att vi alltför länge har överlåtit till enbart kvinnor att utmana och ta debatten om kvinnors utsatthet. Det är nu dags för oss män att agera istället att för att stå vid sidan av som åskådare. För sanningen är att den viktigaste mätaren för hur fredligt ett land utvecklas beror inte på graden av välstånd eller demokrati, utan på hur kvinnorna behandlas. Vi kan aldrig acceptera att halva delen av befolkningen i Sverige, det vill säga kvinnorna, tvingas leva i en tillvaro där de likvärdiga rättigheter och skyldigheter de har på papperet inte återspeglas i verkligheten.

Vi kallar därför till ett upprop som vi kallar Upprop mot begränsning, förtryck och våld. Syftet med uppropet är:

■ att öka medvetandet i samhället om omfattningen av problemet med förtryck av kvinnor i ett antal olika miljöer
■ att tydliggöra för de (oftast män) som begränsar, förtrycker och använder våld, och att detta är ett fullkomligt oacceptabelt beteende 
■ att tala om för den överväldigande majoritet i Sverige som beter sig väl mot andra människor att det är rätt, och nödvändigt, att protestera mot begränsning, förtryck och våld, och att vi (män, men också kvinnor) står upp för denna rättighet och kommer att visa civilkurage när vi ser eller blir tillfrågade om att stötta och hjälpa

Det är allas vår plikt att ställa upp för vår demokrati, jämställdhet mellan kvinnor och män som har en historia av hundra års kamp. Det är dags för oss män att höja våra röster och säga nej till kränkningar av kvinnors rättigheter. Vi uppmanar fler att göra samma sak.

Lars Wiigh, vice ordf (L) Norrmalm och EU-/affärsutvecklingschef

Morgan Olofsson, (L) Kungsholmen samt egenföretagare

Björn Ljung, vice gruppledare (L) i Stockholms kommunfullmäktige och företagare

Burhan Yildiz, (L) Rinkebybo

Lars-Gunnar Wallin, (L) Kommunfullmäktige Danderyd

Fredrik Palmquist, (L) Danderyd och sjöofficer

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev