Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

”Vi ger verktyg för ett hållbart byggande”

Att Energiföretagen argumenterar mot uppvärmning med hjälp av värmepumpar i stället för med fjärrvärme är begripligt, men det är inte tillräckligt skäl för Miljöbyggnad att ändra sina kriterier, skriver Åsa Wahlström och Catarina Warfvinge i en replik.

Publicerad: 7 april 2017, 12:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Hållbart byggandeEnergieffektiviseringMiljö

Replik. Energiföretagen föreslår tillsammans med företrädare för Industrigruppen Återvunnen Energi, Avfall Sverige och en tjänsteperson på SKL genomgripande förändringar av Miljöbyggnad, Sveriges ledande system för miljöcertifiering av byggnader. För närvarande pågår arbetet med att ta fram tredje generationen av Miljöbyggnad och intresset från användare är stort, sammantaget med svar från 90 företag och organisationer i den senaste remissomgången. Några få föreslår förändringar av kriterierna för energifrågorna.

Energiföretagens vd Pernilla Winnhed och hennes medundertecknare föreslår att Miljöbyggnad ska premiera låga värmeförluster. Som framgår av remissförslaget är det förslaget redan tillgodosett.  Miljöbyggnad ställer och har alltid ställt strikta krav på ett starkt klimatskal med god isolering och ventilation. Krav på klimatskalet återfinns i indikator 1 men även i indikatorerna 2, 3, 9 och 10.

Att Energiföretagen argumenterar mot uppvärmning med hjälp av värmepumpar i stället för med fjärrvärme är begripligt, men det är inte tillräckligt skäl för Miljöbyggnad att ändra sina kriterier. Vi vill närmare förklara varför: Miljöbyggnad och Sweden Green Building Council (SGBC) är uttryck för bygg- och fastighetsbranschens vilja att uppfylla högt ställda miljökrav. Uppgiften är att ge dem verktyg att uppnå miljömässig hållbarhet.

SGBC ska vara pådrivande och sätta press på politikerna genom att visa vad som går att göra. Utgångspunkten måste vara de krav EU, riksdag och myndigheter, och då främst Boverkets Byggregler, ställer. Byggherrar och fastighetsägare ska kunna vara trygga med att projekten uppfyller lagar och regler. Projekten är ofta kostnadskrävande och sker med stor tidspress. Att då arbeta med dubbla miljösystem - ett för Miljöbyggnad och ett annat för att försäkra sig om att man uppfyller lagar och regler - skulle leda till att färre projekt blir certifierade.

Debattinlägget föreslår att Miljöbyggnad ska ställa teknikneutrala krav. Även det är något vi redan gör. Av kriterierna i remissförslaget framgår att Miljöbyggnad premierar förnyelsebar energi i alla dess former, även fjärrvärme, men då utan fossilt bränsle. Miljöpåverkan från fossil avfallsförbränning hanteras enligt gällande lagar och regler. Minst naturresurser använder förnybar energi som sol, vind, vatten och biomassa. Debattinlägget kan tolkas som att spillvärme inte betraktas som förnybar energi. Även på den punkten uppmanar vi till förnyad läsning av remissförslaget. Naturligtvis betraktas spillvärme som förnybar energi.

Miljöbyggnad ska stå för tydliga och sakligt grundade kriterier som utvecklas i takt med att samhällsbyggandet blir alltmer hållbart. I arbetet med den nya versionen har 110 experter och sakkunniga i 12 arbetsgrupper deltagit och förslagen har diskuterats på möten med flera hundra deltagare, bland annat från energisektorn.

En synpunkt som framfördes av företrädare för energisektorn är att användningen av Grön el som den produceras idag inte tillräckligt påverkar utvecklingen av energisystemet. Den synpunkten har vi tagit till oss. Vi kommer därför att föreslå en ändring av Miljöbyggnad som starkare påverkar energisystemet. Den Gröna el som godkänns i Miljöbyggnad 3.0 ska medverka till att ny förnybar el tillförs.

Åsa Wahlström, affärsområdeschef CIT Energy Management

Catarina Warfvinge, teknisk chef SGBC

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev