Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

”Vi åker till Paris för att göra skillnad”

Världen kraftsamlar nu inför klimattoppmötet i Paris. I Växjö har vi förstått att det inte är en börda att jobba med klimatfrågan - det är en framgångsfaktor som bygger på politiskt samförstånd. Men vi klarar det inte själva, fler måste komma till samma insikt.

Publicerad: 10 november 2015, 05:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Klimatfrågan handlar om ledarskap och att gå före. Det gör Växjö. Vi var först i världen med att anta mål om att bli en fossilbränslefri kommun, skriver kommunens strategiska miljöberedning.

Foto: Mats Samuelsson


Ämnen i artikeln:

KlimatEnergieffektiviseringBiogasFN

Allt vettigt folk anser med stöd av fakta att människan orsakar den globala uppvärmningen. Jordens uppvärmning är kopplad till förbrukningen av fossil energi. Världen kraftsamlar nu inför klimattoppmötet i Paris, COP21 och resultatet av mötet i Paris kommer få avgörande betydelse för mänskligheten.

I dag orsakar vi människor alldeles för stora utsläpp av klimatgaser, framför allt koldioxid. Olja och kol fungerar som doping i vårt välfärdssystem. Men det finns verktyg för att minska utsläppen utan att vi ska klä oss i säck och aska. Det handlar om en politisk vilja. Och den ser väldigt olika ut. I Växjö har vi förstått att det inte är en börda att jobba med klimatfrågan - det är en framgångsfaktor. Men vi klarar det inte själva, fler måste komma till samma insikt.

Det handlar om att visa ledarskap och gå före. Det gör Växjö. Vi var först i världen med att anta en målsättning om att bli en fossilbränslefri kommun. Våra utsläpp per invånare har halverats sedan 90-talet. Och vi skall vara en fossilbränslefri kommun 2030. Redan i dag är 60 procent av vår totala energikonsumtion från förnyelsebar energi. Våra bussar går på lokalt producerad biogas. Och Växjös växtkraft är stark med en positiv utveckling som gynnar invånaren och företagen.

För sju år sedan var Växjö och 14 andra kommuner i Europa initiativtagare till ett borgmästarupprop, det så kallade Covenant of mayors, där vi talade om att vi ville gå före de nationella regeringarna med tuffare klimatmål. I dag är 6 500 kommuner i Europa med, vilket representerar 40 procent av Europas invånare. Samma trend finns i andra delar av världen och Växjö kommun arbetar internationellt för att sprida våra erfarenheter och vara till hjälp.

I våras, som vårt lokala startskott inför COP21, enades kommunen, näringslivsorganisationen Sustainable Småland och Linnéuniversitetet om en Växjödeklaration. Växjödeklarationen slår fast våra gemensamma höga ambitioner för en fossilbränslefri framtid. Vi i Växjö ska bland annat genomföra över 50 åtgärder för hållbart resande, vi bygger av trä, vi genomför omfattande investeringar för att öka energieffektiviteten i vårt miljonprogramsområde och vi kommer bygga ett återbrukscentrum.

Samtidigt som vi tydliggör våra gemensamma ambitioner knuffar vi genom deklarationen Europas kommuner och Sveriges regering framåt i klimatarbetet. Inför Paris har regeringen nu lanserat initiativet Fossilfritt Sverige. Vi välkomnar satsningen och Växjö var en av de första organisationerna i Sverige att skriva under.

Växjö är ett föredöme och har sedan 1991 arbetat i nästintill total enighet vad gäller miljö och klimat. Vi som är avsändare av den här artikeln kommer från tre olika partier. Vi är oense om många politiska frågor men vi är överens om att klimatfrågan ska tas på allvar och att Växjö ska ligga steget före. Detta har gett ett internationellt eko och vårt sätt att arbeta framställs av andra som ett föredöme i världen.

I Växjö kommun har alltid den högsta kommunledningen haft ansvaret för klimatfrågorna. Kommunens strategiska miljöberedning utgörs under denna mandatperiod av oss tre undertecknare. Och inte nog med det. Vi har också ett konstruktivt samarbete med det lokala näringslivet och Linnéuniversitetet.

Alla mänskliga aktiviteter sker i en kommun eller i en stad. Därför har kommuner och städer en nyckelroll i världen för att göra skillnad. Växjö och flera kommuner med oss har förstått att minskade utsläpp lokalt ger en livsmiljö med god kvalitet för våra medborgare. Nu behöver världens ledare förstå det som vi lokala politiker redan har förstått. Miljö- och klimatframgångar är både lokala och globala framgångar.

Vi åker till Paris för att göra skillnad. För att dra vårt strå till stacken och medverka på de evenemang där vi blivit inbjudna och för att visa vårt intresse att bidra till detta arbete. Det handlar om jordens överlevnad. Vi önskar att både fler kommuner och länder kunde följa vårt exempel av politiskt samförstånd i dessa frågor.

Bo Frank, kommunstyrelsens ordförande (M) Växjö

Åsa Karlsson Björkmarker, kommunstyrelsens vice ordförande (S) Växjö

Cheryl Jones Fur, (MP) gruppledare Växjö

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev