tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

”Veto mot vindkraft handlar om lokal demokrati”

Det är på kommunal nivå man känner till de unika förutsättningar som varje plats rymmer, och det är därför beslutet om veto ligger där.

Publicerad: 23 maj 2017, 09:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Det var precis så här som lagen var avsedd att användas.”


Ämnen i artikeln:

VindkraftEnergipolitikEnergiKommunalt självstyre

REPLIK Charlotte Unger Larsson – VD för Svensk Vindenergi – skriver i artikeln ”Vetot mot vindkraft skapar oacceptabelt lotteri” att ”Åre är ett exempel i raden på hur det kommunala vetot mot vindkraft skapar ett oacceptabelt lotteri för den som vill investera i förnybar energi.”  Resonemanget följer tre linjer: Rättssäkerhet, köpslående och förutsägbarhet.

Rättssäkerhetsargumentet vilar på lös grund. I Åre togs 2010 ett beslut om att Moskogen var lämpligt för vindkraft. Redan samma år hade emellertid kommunstyrelsen ändrat uppfattning på så sätt att Moskogen inte längre var aktuell för storskalig utbyggnad. Bolaget JP Vind har investerat betydande belopp i planeringsarbete.

Emellertid: Allt företagande – stort som smått – innebär ett inledande planerings- och projekteringsarbete, som utförs under osäkerhet och risk. Under processens gång och innan lagakraftvunnet beslut i Miljöprövningsdelegationen, har alla att anpassa sig till detta, på egen risk. Ingen gräddfil utan risk finns i en fri marknadsekonomi.

Det ankommer inte på mig att ha synpunkter på hur Åreborna väljer att sköta Åre. Det ankommer inte heller på  Svensk Vindenergi. Den demokratiska processen innebär ofta förhandlingar, kompromisser och komplexa beslutssituationer. Att kalla detta för ”köpslående” och ”offrats i politiska uppgörelser”och liknande,  vittnar om bristande respekt för demokratins företrädare.  Kommunfullmäktiges beslut förutsätts utgöra kommunens vilja - vilken annan princip skulle Svensk Vindenergi vilja föreslå?

Förutsägbarhetsargumentet om ”oacceptabelt lotteri” kan lika väl anföras gentemot det demokratiska systemet som sådant. Valresultat och politiska majoriteter är per definition oförutsägbara. Innan giltiga avtal är tecknade råder osäkerhet. Detta kan inte ifrågasättas utan att ifrågasätta demokratin som sådan.

Länsstyrelsen pekar 2016 ut Moskogen som ett av länets högst rankade revir för kungsörn. Åre behöver inte skämmas för att dess företrädare vill bevara Moskogen för framtida generationer.

Se och lär av de kloka politikerna från Flen och Gnesta –  googla ”Flen och Gnesta vill skydda orörd natur”. Läs om kloka politiker och klok lagstiftning.  Vid Ånhammar finns både havs- och kungsörn, fiskgjuse och storlom.  Området är opåverkat och skyddsvärt. Sörmlandsleden går genom området. Vetot utnyttjades.

Kommunalrådet anger att han kan tänka sig andra platser i kommunen, men inte Ånhammar. Det var precis så här som lagen var avsedd att användas. Det är på den kommunala nivån som man känner till de unika förutsättningar som varje plats rymmer, och det är därför beslutet om veto ligger här. En fråga om närdemokrati.

Ett bra exempel på hur kloka lokalpolitiker kan använda de nuvarande kloka reglerna för kommunalt veto. Lämna lagstiftningen orörd!

Jan Hedman, ordförande Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev