Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Växjö först i världen med tuffa trämål

Klimatförändringarna tvingar oss att tänka om och tänka nytt. Växjö var först i världen med att fatta beslut om att bli en fossilbränslefri kommun. Nu går vi vidare med nya offensiva träbyggnadsmål!

Publicerad: 26 november 2012, 13:16

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KlimatBostäder

Växjö har som regioncentrum mitt i det Småländska skogsriket ett ansvar och en roll att fylla i denna utveckling. Vi har en lång tradition av trähusbyggande som tog sin början på 1990-talet med äldreboendet Kvarngården i Ingelstad strax utanför Växjö. Året efter uppförde Skanska och Södra projektet Välludden, tre stycken flerbostadshus i fem våningar med trästomme vilket då var de högsta i landet. Åren efter att Växjö blev universitetsstad utvecklade vårt fastighetsbolag Videum vårt campusområde med nya signaturbyggnader i trä. Kvarteret Uppfinnare följdes av Hus M och på senare år Hus N. Därför var det naturligt för oss, att som ett led i den nationella träbyggnadsstrategin, anta vår egen utvecklingsplan.

Det unika med Växjös träbyggnadsstrategi, Mer trä i byggandet, var att ett enligt fullmäktige ställde sig bakom att pröva trä i all kommunal byggnation samt att inom ett särskilt utpekat område, Välle Broar, ställa trä som krav för byggnation. Målsättningen med projektet Välle Broar har varit dels att skapa stad, dels att förstärka kontakterna och utbytet med regionens trätillverkningsindustri och dels att knyta till sig den forskning som bedrivs på Linneuniversitetet.

Med Södra och Linneuniversitetet har vi två starka aktörer att samarbeta med. Genom Centrum för Boende och Byggande i Trä (CBBT) har forskningsresultaten tagits om hand och presenterats. Sakta men säkert mognade kunskapen om träets kvaliteter ur ett klimatperspektiv fram. Växjös kommunala bolag (VKAB) är aktiva medlemmar i föreningen Goda Hus. Föreningen bildades 2009 och är ett samarbete mellan universitetet, offentliga aktörer och privata företag. Syftet med föreningen är att göra sydostregionen i Sverige till ett centrum för forskning och utveckling kring energieffektivt byggande i Europa. Föreningen finansierar Leif Gustavssons professur och forskningsgrupp inom energieffektivt byggande på Linnéuniversitetet.

Leif Gustafssons forskningsresultat gör oss än mer säkra på träets betydelse ur ett klimatperspektiv. Som första kommun i världen tog Växjö år 1996 beslutet att bli fossilbränslefri. Växjös mål är att nå dit år 2030 med delmålet 55 procent till 2015. Härom veckan kom resultaten av vår koldioxidinventering för 2011 som glädjande nog visar på en reduktion på 41 procent (referensår 1993). Under åren 2013-2015 investerar kommunen genom sitt energibolag VEAB 1,2 miljarder i ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk. Med den investeringen kommer vi att nå delmålet. Att bygga i trä är en viktig satsning i vårt klimatarbete.

För att genomföra Välle Broar är vi beroende av engagerade och utvecklingsinriktade byggherrar. Vi är tacksamma för vårt samarbete med Midroc, Växjöhem och Hyresbostäder i Växjö för de projekt som förverkligats inom projektets ram. Midrocs bostadsprojekt Kvarteret Limnologen förärades med Stora Samhällsbyggnadspriset 2010. Den senaste juvelen i kronan är Södra Climate Arena, Södras tennishall i passivteknik som invigdes så sent som i augusti i år. Välle Broar visar att med starkt samarbete mellan akademin, det offentliga och näringslivet så når vi långt.

Vi tar nu ett nytt steg i denna utveckling och blickar framåt mot nya mål. Kommunstyrelsen har just gett de kommunala fastighetsbolagen i uppdrag att öka andelen träbaserad byggnation till 25 procent år 2015 och till 50 procent år 2020. Detta kraftfulla mål anger tonen för vår nya träbyggnadsstrategi som kommer att antas i början av 2013.

Bo Frank, (M), Växjö kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KlimatBostäder

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev