Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Våga upphandla återanvända produkter!

Alla är överens om att resursförbrukningen i världen måste minska och att vi måste återvinna mer. Men det räcker inte att vi producenter blir bättre på att återvinna. För att öka cirkulariteten i ekonomin måste inköparna börja ställa högre krav och våga satsa på återanvända produkter. Det gäller framförallt offentliga institutioner som i dag många gånger lever efter dubbla måttstockar.

Publicerad: 25 september 2018, 08:44

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Synen på återanvända material måste bli annorlunda. Vi uppmanar alla inköpare, offentliga som privata, att våga ställa krav på och testa återvunna produkter i upphandlingar.

Foto: Pressmaster / Colourbox


Ämnen i artikeln:

MiljöÅtervinningEkonomi

Utan cirkulär ekonomi finns det ingen framtid – det är något som vi utgår ifrån när vi planerar och arbetar. Har man detta som föresats redan från början kommer man också tänka mer på att material ska kunna återanvändas redan under utvecklingen av nya produkter. I vårt fall har detta lett till helt nya produkter, med minst 80 procent återvunna delar och komponenter.

Det låter kanske som höga siffror men förvånansvärt mycket material i kontorsmaskiner slits väldigt lite och går faktiskt att återanvända. Det gäller till exempel kretskort, trummor, fixeringsvalsar och framkallare med mera. Återtillverkade delar har samma garanti som nytillverkade och används när vi reparerar befintliga maskiner. Under de senaste fem åren har vi återanvänt nästan 15 000 ton delar direkt och ytterligare drygt 19 000 ton plastråvara vilket har positiv effekt på både klimatpåverkan och resursanvändning.

Många inköpare har dessvärre ett ensidigt miljötänk när det gäller återanvändning. Ett återkommande krav i upphandlingar är till exempel att maskiner som fortfarande fungerar ska säljas vidare på en begagnatmarknad när de har tagits i retur. Ett alldeles utmärkt krav. Men tyvärr vågar de inte själva köpa sådana produkter. I stället ställs kravet att de egna inköpen enbart ska bestå av helt nya maskiner. Trots garantier, kvalitetsstämplar och en lägre miljöpåverkan så föredrar man alltså att köpa nytt – samtidigt som man ställer krav på att återanvändning ska ske i nästa led i stället.

För oss producenter så går inte den ekvationen ihop. Om inköparna kräver att vi ska återanvända produkterna så måste de också våga att satsa själva. En ökad återanvändning av komponenter och produkter i alla industrier skulle snabbt och effektivt kunna minska resursåtgång och klimatpåverkan.

I dag kommer 41 procent av våra koldioxidutsläpp från tillverkningen av råmaterial och komponenter. På åtta år har vi lyckats sänka koldioxidutsläppen över hela livscykeln med 34 procent, bland annat tack vare återanvändning och ökad energieffektivitet. För en enskild skrivartyp har vi sänkt utsläppen med 47 procent, det vill säga nästan halverat dem.

Ytterligare ett effektivt sätt att minska resursanvändningen är att göra produkterna mindre och lättare. Vi har till exempel minskat volymen för en av våra skrivarmodeller med 44 procent, vikten med 29 procent och förpackningen med 31 procent. Vi kan göra ännu mer men inköparna behöver hjälpa oss att driva på utvecklingen.

Det är hög tid att fokusera på planetens bästa och utmana gamla synsätt. Och synen på återanvända material måste bli annorlunda. Vi uppmanar alla inköpare, offentliga som privata, att våga ställa krav på och testa återvunna produkter i upphandlingar.

Bodil Nordin, hållbarhetschef, Canon Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

MiljöÅtervinningEkonomi

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev