Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

V: Tvärförbindelse leder in på fel väg

Vi står inför en historisk utmaning att minska utsläppen, och har Parisavtalet att följa. Att i det läget göra en enorm infrastruktursatsning som gynnar bilismen, samt slår mot ett hållbart samhälle och de ekonomiskt svaga, är fel väg att gå, skriver företrädare för Vänsterpartiet.

Publicerad: 6 november 2017, 09:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Om tvärförbindelsen byggs kommer bilismen att öka, så enkelt är det, enligt skribenterna.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

MiljöInfrastrukturinvesteringar

Tvärförbindelse Södertörn är ett motorvägsprojekt i tiomiljardsklassen som Trafikverket just nu planerar för. Vägen ska gå från Haninge centrum via Flemingsberg och ansluta till E4/E20 vid Kungens kurva.

Sverige har skrivit under Parisavtalet och siktar mot att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter med minst 70 procent till 2030. Det innebär att vi måste ställa om samhället radikalt. Transporter står idag för drygt 60 procent av utsläppen i Stockholms län och utsläppen från vägtrafiken måste minska snabbare än de gör idag. Att då satsa på att bygga motorvägar är ett stort steg i helt fel riktning.

Vi i Vänsterpartiet är emot byggandet av tvärförbindelse Södertörn eftersom vi anser att investeringen av 10 miljarder kronor bör göras där de gör störst nytta för regionen och för omställningen till ett hållbart samhälle.

Även Naturvårdsverket har varit väldigt kritiskt mot planerna. Myndigheten konstaterar att tvärförbindelsen kommer att ge bilen konkurrensfördel jämfört med kollektiv-, gång- och cykeltrafik vilket motverkar omställningen till ett långsiktigt hållbart urbant samhälle.Om tvärförbindelsen byggs kommer bilismen att öka, så enkelt är det.

Med andra ord så finns det stor risk att investeringen Tvärförbindelsen kommer vara bortkastade pengar, missgynna hållbara transportmedel, tränga undan kollektivtrafiksatsningar och hindra att vi når klimatmålen.

Det är också en fråga om rättvisa och jämlikhet. Satsningar på utbyggd kollektivtrafik kommer helt enkelt fler människor till del, och utbyggda spår för godstrafik minskar dessutom både avgaser och växthusgasutsläpp. Vid pendling till och från jobbet är det huvudsakligen välavlönade och män som åker bil medan kvinnor och mindre bemedlade reser kollektivt. Att satsa på en billigare kollektivtrafik skulle gynna kvinnor och låginkomsttagare.

Ur ett nationellt perspektiv är det de ekonomiskt svaga grupperna som får det svårast att anpassa sig till de ändrade förhållanden vi står inför. I ett större perspektiv slår klimatförändringarna allra hårdast mot de som bidragit minst till situationen. Det är fattiga människor i andra länder som drabbas värst.

Istället för att satsa på en motorväg som ökar bilismen och försvårar våra möjligheter att nå uppsatta miljömål så vill vi i Vänsterpartiet därför bygga ut och förstärka kollektivtrafik och järnväg. Vi behöver aktivt styra godsflödena från väg mot järnväg och regional sjöfart. Vi vill möjliggöra att majoriteten av gods till den nya hamnen i Norvik utanför Nynäshamn kan transporteras på räls. Vi vill satsa på dubbelspår till Nynäshamn snarast vilket skulle möjliggöra utökad godstrafik och pendeltrafik. Vi vill att kombiterminalen i Årsta för omlastning från tåg till lastbil kompletteras med fler terminaler för att ge tillräcklig kapacitet. Vi behöver också mer samordnade varutransporter för att göra det enklare och mer attraktivt att köra gods via spår. Vi anser även att Spårväg Syd självklart bör tidigareläggas och förlängas hela vägen till Haninge.

Vi står inför en historisk utmaning att minska våra utsläpp, med miljömål som antagits av både riksdag och regering. Då duger det inte att komma med gårdagens lösningar. Våra investeringar måste ske där vi får störst långsiktig effekt för det samhälle vi vill se. Därför vill vi i Vänsterpartiet satsa våra resurser på att bygga ut järnväg och kollektivtrafik snarare än på motorvägar. Det är mer hållbart, både för ekonomin och för klimatet.

Gunilla Roxby Cromvall, gruppledare i landstinget för Vänsterpartiet

Anna Sehlin, ledamot i landstingsstyrelsens miljöberedning samt ersättare i trafiknämnden för Vänsterpartiet

Jens Holm, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet

Elena Karlström, ordförande för Vänsterpartiet Storstockholm

Rikard Warlenius, ledamot i Stockholms stadsfullmäktige för Vänsterpartiet

Maria Mustonen, suppleant i Stockholms Hamns styrelse för Vänsterpartiet

Tove Pehrsson, ledamot i Storstockholms distriktsstyrelse samt miljö- och klimatutskott för Vänsterpartiet

Samuel Skånberg, ledamot i Haninge kommunfullmäktige samt hållbarhetsberedningen för Vänsterpartiet

Marcus Obligado, gruppledare i Tyresö för Vänsterpartiet

Anders Djerf, Vänsterpartiet Årsta

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev