Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Undervisningen om miljön räcker inte till

Det finns en internationell enighet om att det är ytterst viktigt för framtiden att skolan ger unga kunskaper som lägger en grund för en hållbar utveckling. Trots det visar vår undersökning att var fjärde kommun inte ger skolorna möjlighet att nå läroplanens mål om hållbar utveckling. Det skriver Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen.

Publicerad: 16 januari 2014, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KlimatPedagogik

Förenta Nationerna har utsett 2005-2014 till årtiondet för lärande för hållbar utveckling. Den svenska läroplanen ger skolorna ett tydligt åtagande att utbilda för hållbar utveckling. Dessvärre saknas både resurser och politisk vilja för att uppgiften ska bli genomförd. Skolverket säger sig inte heller ha något specifikt uppdrag att främja lärande för hållbar utveckling.

Naturskyddsföreningen har låtit genomföra en undersökning bland Sveriges kommuner som presenteras i rapporten Hållbar utveckling i skolan – var god dröj. Rapporten är en unik kunskapsöversikt över kommunernas arbete med att främja lärande för hållbar utveckling. Resultatet är mycket nedslående. Staten och kommunerna brister i ansvar. Trots tydliga, nationella krav för undervisningen saknar sex av tio kommuner strategier för hur grundskolorna ska utveckla och förbättra arbetet med lärande för hållbar utveckling. Kommunerna pekar på behov av kompetensutveckling, men enbart var femte kommun har särskilda medel till fortbildning för lärare i hållbar utveckling. Var fjärde kommun medger att de egna grundskolorna inte ges tillräckligt stöd för att nå målen i hållbar utveckling.

Nästan varannan kommun anser att även staten brister i stödet till skolorna. De efterlyser nationella riktlinjer och uppföljning. Utan politiska signaler om att hållbar utveckling ska prioriteras hamnar det långt ner på lärarnas att-göra-lista.

Naturskyddsföreningen har tagit fram utbildningsmaterialet Energifallet för att främja lärande om hållbar utveckling med fokus på energi- och klimatfrågor. Vi samarbetar med Malmö stad och Malmö högskola om en modellskola för lärande för hållbar utveckling på Nya Malmö Latin. Runt om i Sverige verkar ett flertal andra organisationer med projekt kring lärande för hållbar utveckling. Det är positivt, men för att nå ett brett genomslag i landets alla skolor krävs ett betydligt mer omfattande arbete.

Mot bakgrund av vad som framkommit i undersökningen anser Naturskyddsföreningen att:

• Skolverket bör få ett tydligt uppdrag i regeringens regleringsbrev att vidta åtgärder för att utveckla arbetet med lärande för hållbar utveckling.
• Skolinspektionen bör ges i uppdrag att följa upp lärande för hållbar utveckling i skolorna.
• Investera i lärarnas kompetensutveckling och se över lärarutbildningen så att alla nyutexaminerade lärare får fullgoda kunskaper i lärande för hållbar utveckling.
• Alla kommuner bör ta fram mål och strategier för att främja lärande om hållbar utveckling samt följa upp resultaten.
• Skolfastighetsägarna ska öka samarbetet med skolorna kring energifrågor som en del av undervisningen. Sju av tio kommuner efterfrågar mer samverkan.

Många unga oroas av dystra framtidsprognoser och lider av klimatångest. Skolan har förutsättningar att ge unga människor både framtidstro och verktyg för att forma en hållbar framtid. Låt 2014 bli året då hållbarhetsfrågorna tar sig in i svenska klassrum på bred front och lägger grunden för en mer global hållbar utveckling.

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KlimatPedagogik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev