torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Tusentals ton farligt covidavfall inrapporterat

Publicerad: 19 november 2021, 09:19

Sedan avfallsregistret inrättades den 1 november förra året har regionerna rapporterat in totalt 2 900 ton begagnade skyddsmasker, arbetskläder och annat smittförande avfall. Foto: Aleksandr Grechanyuk

Covidvården genererar tusentals ton begagnade skyddsmasker, arbetskläder och annat smittförande avfall. Men flera regioner har ännu inte uppfyllt kravet att rapportera de farliga restprodukterna till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Ämnen i artikeln:

RegionerCorona i vårdenAvfallTransporter

TT

Torbjörn Tenfält


Sedan ett år tillbaka har Naturvårdsverket ett register för farligt avfall. Alla verksamheter som producerar, samlar in och behandlar sådant är skyldiga att rapportera transporttillfällen och mängder.

Det kan till exempel handla om uttjänta batterier, burkar med färgrester eller förbrukade lysrör. 

– Registret är ett verktyg för att hålla bättre koll på flödet av farligt avfall i samhället, säger David Carlsson, handläggare på Naturvårdsverkets avfallsenhet.

Till de uppgifter regionerna är skyldiga att lämna hör de som gäller det så kallade smittförande avfall som uppstår inom bland annat covidvården. Sedan avfallsregistret inrättades den 1 november förra året har regionerna rapporterat in totalt 2 900 ton begagnade skyddsmasker, arbetskläder och annat smittförande avfall.

Men en sammanställning som Naturvårdsverket gjort för Dagens Samhälles räkning visar att rapporteringen är både ofullständig och ojämn. Medan Västra Götalandsregionen rapporterat in totalt 1 074 945 kilo smittförande avfall, har Region Östergötland bara rapporterat 15,6 kilo. Region Dalarna och Region Skåne har inte lämnat några uppgifter alls. 

– Vår plan är att börja rapportera från årsskiftet. Vi tittar på ett digitalt stöd som automatiskt ska registrera rakt in till Naturvårdsverket. Men det är inte färdigt ännu, säger Liselotte Jonsson, utvecklare på regionservice i Region Skåne.

Avfallsregistret har en e-tjänst, varför använder ni inte den?
– Att använda e-tjänsten kräver att man har en e-legitimation. Vi har oerhört många transporter och alla transportörer har inte en egen e-legitimation.

Är registret bra eller en belastning?
– Det är bra eftersom det finns en anteckningsskyldighet. Vi kommer att få bättre koll på avfallet och med datorstöd blir det en säkrare process, säger Liselotte Jonsson.

Miljöförvaltningen i Malmö stad har tillsynsansvar för den del av det smittförande avfallet som härrör från sjukvården i staden.

– Som tillsynsmyndighet ska vi se till att reglerna följs, men eftersom kravet att rapportera är ganska nytt har vi i första hand valt att informera om att kravet finns, kommenterar Lillian Fagerhus, enhetschef på miljöförvaltningen.

Vid årsskiftet skärps reglerna. Den 1 januari 2022 träder en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor i kraft för den som är sen med att rapportera en transport med farligt avfall. 

Region Östergötland motiverar sin nästan obefintliga rapportering med att regionen saknar tekniska möjligheter att själv registrera. Enligt pressavdelningen finns nu en överenskommelse med regionens avfallsentreprenör om att den från årsskiftet ska sköta rapporteringen.

Region Stockholm har bara rapporterat knappt hälften av den mängd farligt avfall som Västra Götalandsregionen redovisat. Kristian Hemström, miljöchef i Region Stockholm, tror att det bland annat kan bero på att det är oklart om siffran omfattar avfall från samtliga vårdgivare, inklusive privata, inom Region Stockholm. 

Sammanlagt har Naturvårdsverket hittills fått in drygt 3,5 miljoner rapporteringar till avfallsregistret. Övervägande delen – mellan 85 och 90 procent – levereras via API (Application Programming Interface). API används allt mer och fungerar som en bro mellan avfallsregistret och de egna systemen för transporter av avfall.

Övriga rapportering görs via den e-tjänst Naturvårdsverket tagit fram för avfallsregistret.

– För mindre verksamheter, med en begränsad mängd farligt avfall och transporter, kan e-tjänsten vara ett bättre alternativ, säger David Carlsson.

Så mycket farligt avfall har regionerna rapporterat in

Mätt vid månadsskiftet okt/nov 2021, antal kilo.

 

Blekinge: 59 068,709 

Dalarna:

Gotland: 29 583,99 

Gävleborg: 57 614,57 

Halland:

Jämtland Härjedalen: 13 543,502 

Jönköping: 110 182 

Kalmar: 90 424,002 

Kronoberg: 49 735,005 

Norrbotten: 63 470,72 

Skåne: – (bygger sitt API)

Stockholm: 347 227,121 

Sörmland: 239 361,007 

Uppsala: 490 593,281 

Värmland: 20 182,021 

Västerbotten: 22 251,04 

Västernorrland: 2 790,87 

Västmanland: 15 674,055 

Västra Götaland: 1 074 945,65 

Örebro: 193 108,6 

Östergötland: 15,6 

 

 

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev