Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Sverige har en nyckelroll att ersätta kolet med vindkraft

Vi behöver påskynda utbyggnaden av vindkraft och annan förnybar elproduktion. Då blir det lättare att gå från fossilt till eldrift i transportsektorn, och lättare att stänga av klimatvidrig kolkraft i våra grannländer, slutreplikerar Anders Wijkman, Johan Rockström, Mattias Goldmann och Linda Burenius Magnusson.

Publicerad: 8 oktober 2018, 13:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VindkraftKommunerKlimatEUTransporterElproduktionSKR

Slutreplik. I vår debattartikel uppmanade vi kommuner som överväger att stoppa vindkraftsprojekt att tänka sig för en extra gång, och partier att ha interna diskussioner om vikten av att inte sätta käppar i hjulet för förnybar elproduktion.

Bengt Halén och Einar Fjällman går i en replik till frontalangrepp mot vindkraften och mot oss, och de värnar om det kommunala vetot. Vasa Vind och advokatfirman Vinge kritiserar i en replik, å andra sidan, att ytterligare en kommun nyligen ändrat uppfattning och stoppat en ny vindkraftspark. SKL efterlyser i sin replik att staten förtydligar sin vägledning för vindkraftsetableringar.

Vindkraften och elexporten är inte bara viktig för att minska klimatutsläppen:

Kommunerna får nya arbetstillfällen och ökade skatteintäkter. Det är positivt att kommunerna pekat ut lämpliga områden för vindkraft i sina översiktsplaner och de bör också inkludera vindkraft och annan förnybar elproduktion i sina klimathandlingsplaner.

Sverige kan ha ett långsiktigt elöverskott. Det pressar elpriserna och stärker den svenska industrins konkurrenskraft vilket är extra viktigt för vår elintensiva basindustri. Låga elpriser och en grön profil attraherar även företag som Google och Facebook som valt att etablera elkrävande serverhallar till Sverige.

Om förnybar elproduktion byggs ut där den är mest effektiv och elmarknaden blir bättre sammankopplad sparar EU, enligt EU-kommissionen, flera hundra miljarder kronor om året. Vårt stora och glesbefolkade land, med goda vindförhållanden, gör oss mycket lämpade att bygga ut vindkraften. Dessutom har vi en omfattande vattenkraft som kan reglera elproduktionen då det inte blåser. Ändå har inte Sverige en större andel vindkraft än genomsnittet i EU.

Med en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige kan elen från olönsamma reaktorer som stängs ned ersättas, samtidigt som den svenska elexporten upprätthålls, med stor klimatnytta. Det blir också en del av att elektrifiera transportsektorn och tung industri – där klimatnyttan är direkt kopplat till hur grön och förnybar den tillkommande elproduktionen är.

Kolkraftsproduktionen står i dag för cirka 20 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser, och den måste stängas ner så snart som möjligt. Sverige har unikt goda förutsättningar att bidra till att ersätta kolet med vindkraft. Och kommunerna spelar en nyckelroll i detta arbete.

”SKL och kommunerna kommer att arbeta för en fortsatt stark utbyggnad”, skriver SKL i sin replik och förklarar: ”Vindkraften är viktig i omställningen av Sverige till ett hållbart samhälle – något kommunerna arbetar för på bred front.” SKL önskar att staten förbättrar den befintliga vägledningen för etablering av vindkraft, och hjälper gärna till med detta arbete. Det vore ett positivt steg. Ett annat vore att låta fastighetsskatten för vindkraft tillfalla kommunen, vilket bland annat drivs av Svensk Vindenergi och Hela Sverige ska leva.

Vi behöver nu med gemensamma krafter – där SKL och landets alla kommuner har en nyckelroll – påskynda utbyggnaden av vindkraft och annan förnybar elproduktion. Då blir det lättare att gå från fossilt till eldrift i transportsektorn, och lättare att stänga av klimatvidrig kolkraft i våra grannländer.

Anders Wijkman, ordförande Romklubbben, tidigare ordförande i Miljömålsberedningen

Johan Rockström, professor miljövetenskap vid Stockholms universitet

Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores

Linda Burenius, ordförande 100 % Förnybart

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev