Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Svensk vindkraft har förbyggt sig

Samtidigt som vindkraften kraftigt byggs ut, kopplas de olika europeiska elnäten ihop allt tätare. Det här skapar en rad problem för den svenska elproduktionen, inte minst mot bakgrund av att vindkraften är kraftigt subventionerad.

Publicerad: 21 oktober 2014, 12:14

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Andra saker än utbyggd vindkraft måste nu prioriteras.


Ämnen i artikeln:

VindkraftElproduktionEnergipolitik

Den 22-23 oktober arrangerar branschorganisationen Svensk Vindenergi konferensen Vind 2014 i Stockholm. Temat är ”Förnybar el – framtidens exportvara”.

Den svenska vindkraftbranschen har förbyggt sig, och blir inte av med sitt elöverskott utan dumpade priser. Den förväntar sig nu att höjt stöd till fortsatt utbyggnad och export av el ska lösa avsättningsproblemen. Samtidigt är det samhällsekonomiskt oförsvarbart att subventionera elproduktion för export till marknadspris – vi skänker i praktiken pengar till välmående grannländer tillsammans med varje exporterad KWh.

Basen i svensk elproduktion är vatten- och kärnkraft. Ny subventionerad vindkraft kommer nu fram, och förorsakar ett kraftigt elöverskott som pressar ner elpriset. Ju mer vindkraft som byggs, desto sämre blir lönsamheten för alla elproducenter. Samtidigt sjunker den långsiktiga elefterfrågan i Sverige. Lågt elpris är bra för elkonsumenten på kort sikt, men förorsakar bekymmer för ny elproduktion. Den vindindustrin närstående Energimyndigheten föreslår nu också kraftiga subventionshöjningar till förnybar el från 2016. Få näringar åtnjuter samma politiska stöd som vindkraften.

Basindustrins intressen står skarpt mot vindindustrins. Den nya miljöministern hoppas på att kärnkraften genom högre skatter/avgifter blir olönsam och framöver stängs av, vilket då skulle medföra högre elpris och till sist lönsam vindkraft.

Enkelt uttryckt har vi idag en nordvästeuropeisk elmarknad, som är begränsat ihopkopplad med en väl fungerande nordisk, lite vid sidan om. Där finns vi. Osäkerheten vad gäller utvecklingen mot en integrerad europeisk elmarknad är betydande. Ju djupare integrerat Sverige blir i denna, desto hårdare drabbas vi vid ett misslyckande – jämför med EMU-samarbetet.

Nu har det tillkommit något nytt. Tyskarnas så kallade Energiewende medför en stor överproduktion av el när det blåser mycket och när det är mycket sol. Detta överskott vill man dumpa över på sina grannländer, vilket förorsakar problem i elnäten. Subventionerad tysk vindel blåser vid bra vind ner spotpriset i omgivande länder - även Sverige. Lönsamheten är nu bortblåst, på både de tyska och svenska närliggande marknaderna. Med ökad sammankoppling och exportmöjligheter kommer också importkonkurrens (med tidvis negativa priser). Vilken integration vill svenska vindbolag se?

Den nya regeringen vill höja ambitionsnivån 2020 vad gäller förnybar el från 25 till 30 TWh. Ambitionen utgår inte från någon realistisk analys av exportefterfrågan – denna uppfattas nämligen som näst intill oändlig med hänvisning till all olja/kol som förbränns inom EU. Utan vind ingen ström – vem tror att Europa önskar bli långsiktigt beroende av importerad intermittent (osäker) vindel?

Tyskarna är nämligen inte främst intresserade av Sverige för att köpa vindel. De vill bli uppkopplade mot Sverige för att kunna utnyttja vår pålitliga vattenkraft när det inte blåser i Tyskland – så kallad reglerkraft. Men om vi fortsätter bygga ut vår svenska vindkraft, så behöver vi vattenkraften för att reglera vår egen vindkraft då det inte blåser hos oss – vilket ofta sammanfaller med att det inte blåser i Tyskland. Mer vindkraft i systemet – svensk eller utländsk – innebär också mer aggressiv reglering av våra vattendrag och slitage på kraftverken. Eller att vi bygger fossil reglerkraft.

Den svenska vindindustrin representerar ett subventionerat särintresse med politiskt stöd. Riksdagsmajoriteten har likväl inte ambitionen att snabbt avveckla kärnkraften. Frågan inställer sig om klokheten i att forcera vindkraftutbyggnaden och Europaintegrationen. Vi behöver i Sverige utveckla våra svenska elnät. Prioritera detta!

Men som det förefaller, för många så gäller det nu att ”gå före och satsa framåt” – ungefär som i poker.

Henrik Wachtmeister, styrelseledamot Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Jan Hedman, Föreningen Borta Med Vinden i Vansbro

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev