tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Svag rättssäkerhet vid prövningar i miljömål

Myndigheter och domstolar agerar tveksamt vid prövningar av miljötillstånd. Flera exempel visar hur den lilla människan hamnar i kläm när till exempel nya vindkraftverk byggs.

Publicerad: 2 april 2012, 10:42

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Vindkraft

Beslut och domar i miljömål väcker ofta oro. När jag granskar sådana beslut och domar finnar jag ofta att utslagen strider mot lagen. Hur kan det komma sig? Man kan tycka att främst miljödomstolarna måste tillämpa lagen och vara strikt objektiva i sin rättsutövning. I allt för många fall dömer de partiskt. Låt mig ge några exempel på detta:

Mellan entreprenören, som till exempel vill bygga en hamn, muddra eller uppföra vindkraftverk, som kräver miljötillstånd, och den närboende fastighetsägaren uppkommer ofta motstridiga intressen och konflikter. Industrin, ofta med sina statliga subventioner, har ekonomisk möjlighet att anlita de bästa advokater som finns inom det aktuella rättsområdet. De närboende har inte råd att anlita advokat för att kunna försvara sig och driva en process.

Fastighetsägaren är helt chanslös. Detta ojämna förhållande förstärks av att myndigheter och miljödomstolar ofta favoriserar industrin. Jag anser att det finns ett stort behov av rättshjälp till den drabbade fastighetsägaren vilket inte skulle kosta staten särskilt mycket jämfört med exempelvis de gigantiska subventioner som staten ger vindkraftsindustrin. När vattenkraften byggdes ut i Sverige erbjöds närboende fastighetsägare rättshjälp.

Låt mig nu ge några exempel på myndigheters och miljödomstolars bristande objektivitet. Ett självupplevt exempel är när ordföranden i Miljö- och hälsoskyddsnämnden medger miljötillstånd att bygga ett extremt stort projekt mitt i vår riksintresseskyddade skärgård utanför Stockholm. Denne ordförande och hans hustru är delägare i det aktuella projektet. Detta är jäv, vilket enligt lag skall medföra beslutets ogiltighet. Ordföranden har ett påtagligt eget intresse av att projektet genomförs. Länsstyrelsen blundar. Miljödomstolen kommenterar inte ens frågan i sin dom. Miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd och tycks därmed mena att jäv är rättsenligt. Det går med andra ord inte att får rättelse trots att det är fråga om en solklar jävsituation. Detta fenomen förekommer på många håll i Sverige.

Ett annat exempel, också självupplevt, är när länsstyrelsen bryter mot 17:e paragrafen förvaltningslagen och inte delger klaganden viktiga handlingar som motparten sänt in till myndigheten. Länsstyrelsen medgav felet utan att rätta till det. Det går inte att processa och inte få ta del av allt processmaterial. Man hamnar i ett hopplöst underläge. I miljödomstolen påtalades felet och domstolen förklarade sensationellt i sin dom ”att det inte gjorde någonting, eftersom den klagande fick ta del av handlingarna efteråt.” När denna rättsskandal påtalades i Miljööverdomstolen valde denna att inte pröva saken. Felet fick bestå.

Ett sista exempel rör bullerutredningar. Vid uppförande av vindkraft lämnar industrin in en bullerberäkning i samband med sin ansökan om att få bygga. Denna beräkning är ofta felaktig och underskattar bullret, till fördel för vindkraftsbygget. Den närboende fastighetsägaren, som kan få hälsan förstörd, förlorar även värde på fastigheten. Denne bekostar en egen kostsam bullerberäkning som utförs av en bullerexpert.

Döm om hans förvåning när både myndigheter och miljödomstolar i sitt utslag säger att det saknas anledning att misstro den bullerutredning som den sökande vindkraftsentreprenören ingett. Den bullerberäkning som fastighetsägaren ingett nämns inte med ett ord. Det handlar inte om att väga motstående bevis mot varandra och söka få fram sanningen. Vindkraftsindustrins bullerberäkning har således automatiskt företräde hur felaktig den än är.

Jag anser att dessa exempel visar att vare sig myndigheter eller miljödomstolar alltid följer lagen och är objektiva. Hur kan detta förekomma i en rättsstat? Jag tror att förklaringen är att vi i regeringen har vissa statsråd som trycker på hårt om värdet av att vissa miljöprojekt genomförs. Man kör över den ”lilla” människan.

Tankarna leder till ministerstyre. Dessutom har vi en kraftfull och ofta högljudd industri. Tillsammans påverkar de myndigheterna och domstolarna att bli partiska och utan vidare ge klartecken för uppförande av projekt. Det är knappast en utveckling som en rättstänkande person bejakar. Man blir faktiskt ganska så rädd och börjar tvivla på rättssäkerheten.

Jan Bergstedt, ordförande föreningen för Ljusterö natur och miljö

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Vindkraft

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev