tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Stötta företagens hållbarhetsarbete bättre!

Tre av fyra små- och medelstora företag anser att hållbarhet är en prioriterad fråga, men det är endast omkring hälften som har någon form av hållbarhetsarbete. I Sverige utgör små och medelstora företag över 99 procent av näringslivet. Deras perspektiv bör vara utgångspunkten för hur vi skapar förutsättningar för den privata sektorn att delta i byggandet av ett långsiktigt hållbart samhälle.

Publicerad: 23 november 2015, 08:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det finns bekymmersamma tecken på att företagens hållbarhetsarbete minskar.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

MiljöKonkurrensEtikSmåföretagande

Tillväxtverket presenterade nyligen en ny undersökning som visar på ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor bland Sveriges små och medelstora företag. Studien bekräftar resultaten i Företagarnas och hållbarhetsbyrån Beyond Intents undersökning om en vilja och ambition från företagen att jobba än mer fokuserat i dessa frågor.

Samtidigt visar båda undersökningarna att få företag har rutiner för rapportering och uppföljning av sitt arbete och att många efterfrågar stöd och råd för hur de kan utveckla sitt hållbarhetsarbete. Att arbeta med hållbarhet är en kombination av ett moraliskt imperativ och en rationell marknadsanalys. De små och medelstora företagen vill ta ett större ansvar för samhällsutvecklingen samtidigt som flera av dem anser att det är en konkurrensfördel att ligga långt fram i dessa frågor.

Hela 86 procent av småföretagarna tycker att det är viktigt för företag att ta samhällsansvar. Mer än hälften av dessa har redan någon form av hållbarhetsarbete, fyra av tio har ett aktivt miljöarbete och vart tredje företag arbetar med sociala och etiska frågor.

Flertalet av dessa har dessutom sett positiva effekter i form av ökad lönsamhet, kundnöjdhet och stärkt konkurrenskraft. De företag som arbetar aktivt med frågorna ligger även i framkant på andra områden, de vill växa, är mer innovativa och internationaliserade.

Därför är det bekymmersamt att företagens hållbarhetsarbete minskar, något som det finns tecken på i Tillväxtverkets rapport liksom i den undersökning som Visma nyligen publicerade.

Bristen på offentligt stöd anpassade för små och medelstora företags verklighet ses av företagen som ett av de största hindren för ett förbättrat hållbarhetsarbete. Det kan handla om tillgång till rådgivning och finansiering men vi ser också behov av att se över ramvillkor och regelverk.

Regeringen publicerade i augusti en handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter. När regeringen nu tar fram en plattform för hållbart företagande rekommenderar vi att man även ser till de små och medelstora företagens behov, och hur de skiljer sig utifrån storlek, branschtillhörighet och mognadsgrad i hållbarhetsarbetet. De utgör en viktig del av det svenska näringslivet och deras perspektiv är oumbärligt i arbetet med att ta fram konkreta förslag på åtgärder.

Med våra studier som grund välkomnar vi en fortsatt dialog kring hur vi kan stötta små och medelstora företags engagemang genom att hitta innovativa, effektiva och konstruktiva sätt att arbeta med hållbarhet.

Günther Mårder, vd Företagarna

Johan Genneby, managing Partner, Beyond Intent

Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev