Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Stockholm tar täten i landstingens miljöarbete

Landstinget i Stockholm sjösätter en ambitiös miljöpolitik med högt ställda mål. Vi utmanar samtidigt andra landsting och kommuner att också våga överträffa de nationella miljömålen.

Publicerad: 12 januari 2012, 11:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Kollektivtrafik

I Stockholms läns landsting sjösatte vi vid årsskiftet vårt sjätte miljöpolitiska program - Miljöutmaning 2016. I det arbetet utmanar vi regeringen och övriga kommuner och landsting i att sätta ambitiösa miljömål.

Man kan fråga sig varför ett landsting i Sverige ska ta ett större miljöansvar än vad lagstiftningen kräver. Vår inverkan på globala och regionala miljöproblem kan med viss rätt ses som en relativt liten del i helheten. Det kan kosta mer men det är oändligt mycket billigare att hitta lösningar på miljöproblemen i dag än att vänta till i morgon. Och det nationella och globala miljöarbetet går för långsamt och har saknat tydligt ledarskap. Vi ser därför allt oftare att kommuner och landsting gör mer och sätter ambitiösare mål än vad regeringen eller EU gör.

Det är självklart bra att kommuner, landsting och regioner går före. Men det är inte tillräckligt för att lösa de världsomspännande problemen, trots att våra lösningar sprider sig, inte bara i Sverige utan även i resten av världen.

Det mest utmanande målet i det nya programmet är att till år 2020 ska landstingets totala utsläpp av växthusgaser vara minst 75 procent lägre än 1990. Detta kan jämföras med det nationella målet som ligger på 40 procent och vi finner inget annat landsting eller region som har en så hög målsättning.

Dessutom ska minst 75 procent av kollektivtrafiken 2016 drivas med förnyelsebara bränslen. Det är ett av våra tuffaste mål mot bakgrund av att SL har Sveriges överlägset största fordonsflotta och att vi, till skillnad från många andra landsting i Sverige, även har båttrafik inom kollektivtrafiken. För båttrafiken är det idag svårare att finna förnyelsebara bränslen. Vi vill gå i täten och i samarbete med drivmedelsproducenter och tillverkare finna miljövänliga lösningar för framtidens båttrafik.

Några av våra viktigaste satsningar för den kommande perioden är också:

* Att slutföra utfasning av farliga ämnen och kemikalier. Detta är en viktig hälsoinsats eftersom kemikalier i vatten bland annat har påverkan på den reproduktiva hälsan, vår förmåga till fortplanting samt risker för skador hos nyfödda.
* En kraftfull satsning på biogas genom insamling av matavfall på våra sjukhus. Det finns en enorm efterfrågan på biogas i Stockholmsregionen och ska vi klara målet för vår egen kollektivtrafik krävs stora insatser regionalt för biogasproduktion.
* Satsning på miljövänlig mat, genom ett högre mål för andelen ekologisk mat tillsammans med ett mål om minskad klimatpåverkan från livsmedel i landstingsfinansierad verksamhet.
* Att energieffektivisera alla verksamheter och nå upp till 95 procent förnyelsebar energi i landstingsfinansierad verksamhet.
* En satsning på grön IT genom energieffektivisering och minskad mängd avfall och kemikalier.

Många andra sätter visioner som mål, eller sätter mål som är så höga att de inte är realistiska att uppnå. Våra mål är progressiva och samtidigt realistiska. Det är det som gör att Stockholms läns landstings miljöarbete bedöms vara framgångsrikt, ansvarstagande och banbrytande av experter inom miljöområdet.

Vi har många stolta exempel att visa upp från vårt tidigare miljöarbete och nu fortsätter vi utmana i ledarskap, teknikutveckling och tydliga resultat. Vårt mål är bland annat att stimulera miljöministrar, kommunalråd och företagsledare i detta arbete. Inte minst hoppas jag att vår nya miljöminister Lena Ek tar upp denna utmaning, och att nästa utmaning kommer från regeringen.

Gustav Andersson, miljölandstingsråd (C), Stockholm, ersättare styrelsen Klimatkommunerna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kollektivtrafik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev