Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Stockholm bör gå föremed förnybar energi

I ett läge där klimatförhandlingarna i Doha har lett till få framsteg, kan lokala initiativ leda till ett omställningstryck underifrån. Stockholms stad ska, och kan, vara pådrivande i klimatomställningen i hela Sverige.

Publicerad: 10 december 2012, 15:33

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


I en ny rapport från Världsbanken som presenterades nyligen konstateras det att världen går mot en temperaturhöjning på fyra grader. Det är dubbelt så mycket som det mål som det beslutades om på klimatmötet i Köpenhamn för tre år sedan. Konsekvenserna är påtagliga. En fyra grader varmare jord leder till mycket allvarliga, eller rent katastrofala konsekvenser, med kraftigt stigande havsnivåer, översvämningar och inte minst värmeböljor och torka, som skulle kräva många människors liv. För att förhindra det måste vi vidta kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen av klimatgaser.

I Stockholms stad bor cirka nio procent av Sveriges befolkning och i Stockholmsregionen bor drygt 20 procent av hela landets invånare. En stor del av Sveriges klimatutsläpp sker i vårt län. Hur vi agerar lokalt i Stockholm har betydelse inte bara för resten av Sverige utan också för de globala klimatförändringarna.

Stockholm har ett rykte om sig att vara en av världens grönaste huvudstäder. Ofta pratas det om att Stockholmarnas utsläpp på 3,7 ton koldioxidekvivalenter per person och år ligger under det globala genomsnittet på fyra ton. Det stämmer inte då alla utsläpp inte ingår i beräkningen. Utsläpp från vår konsumtion av varor som tillverkats och transporterats hit från andra länder liksom stockholmarnas resor med bil, flyg och färja utanför kommungränsen räknas till exempel inte. Tankesmedjan Cogito har i samarbete med Stockholm Environment Institute under året släppt en rapport som visar att stockholmarna snarare släpper ut cirka 16 ton växthusgaser per person och år. För att undvika en klimatkatastrof måste utsläppen minska till cirka 2 ton per person och år som ett globalt genomsnitt.

Miljöpartiet vill att Stockholms stad ska gå före och satsa på egen förnyelsebar energi som gör att staden klarar klimatmålen och står robust mot framtida prisförändringar. Det är en vinst både för klimatet, för stockholmarna och för Sverige. Därför föreslår vi att Stockholms stad ska satsa på solel-produktion som ska täcka 20 procent av stadens elkonsumtion till år 2020. Instrålningen av sol i Stockholm är lika stor som i mellersta Tyskland, där det finns över en miljon anläggningar. De senaste åren har priset på solceller sjunkit dramatiskt vilket har medfört att investeringar i solceller nu är långsiktigt lönsamma, om Stockholm tar stafettpinnen kan andra städer följa efter.

Stockholm bör även köpa in sig i vindkraftsanläggningar i andra delar av Sverige. Det är möjligt att köpa vindkraftverk som redan är i drift. Staden kan också bli delägare i bolag som projekterar vindparker. Många kommuner har de senaste åren köpt vindkraftverk för att producera el för eget bruk. Stockholm bör täcka 30 procent av den egna elkonsumtionen med el från vindkraft där staden är delägaretill 2020.

Stockholms stad måste också avveckla all uppvärmning med fossila bränslen. Fortfarande eldas det med kol i en stor anläggning för värmeproduktion mitt inne i Stockholm. Genom att upphöra med koleldning i Värtan kan utsläppen minskas med 450 000 ton koldioxid. Med nuvarande planering kommer inte koleldningen i Värtan avvecklas förrän 2030. Det duger inte.

För att minska Sveriges klimatpåverkan bör vi snarast ta tillvara det matavfall som produceras i Stockholm och återvinna det som biogas. Idag eldas den stora merparten av stockholmarnas matavfall upp, när den istället kan användas för framställning av biogas för att driva bussar och bilar. Vi måste bygga upp en effektiv infrastruktur för att möjliggöra det. Det behövs exempelvis en anläggning för optisk sortering av avfallet. Inom detta område ligger Stockholms stad långt efter andra kommuner som till exempel Västerås och Södertälje.

Det är nödvändigt att minska biltrafiken för att få ner utsläppen av växthusgaser. Varje politiker som säger ja till fler motorvägssatsningar bidrar till att klimatmålen inte uppfylls. Förbifart Stockholm är ett kontraproduktivt och direkt klimatfientligt projekt som måste stoppas. Trafikverket anger att teknikutvecklingen av fordon och bränslen inte ensamt kommer att klara klimatomställningen för trafiken.  Biltrafiken måste minska med minst 20 procent och varutransporterna måste effektiviseras och bli mer miljövänliga för att vi ska klara Stockholms klimatmål.

Om alla jordens invånare hade samma livsstil som vi i Sverige skulle det behövas resurser som motsvarar 3,25 jordklot. Denna orättvisa fördelning av jordens resurser är inte hållbar. Miljöpartiet vill se ett modernt, mänskligt och miljövänligt Stockholm där vår stad genom vårt goda exempel bidrar till en hållbar värld och inspirerar andra städer.

Världsbankens rapport pekar på att det fortfarande är möjligt att vända den negativa utvecklingen om vi vidtar snabba och kraftfulla åtgärder. Om den politiska viljan finns kan Stockholm på allvar vara pådrivande i en klimatomställning, inte bara i Sverige utan även globalt.

Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP), Stockholm

Stefan Nilsson, gruppledare (MP), Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev