fredag2 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Snabba på omställningen till förnybara energikällor

Vi har byggt ekonomin och samhället runt det felaktiga antagandet att fossil energi är billig. I själva verket ger förbränningen av olja, kol och gas upphov till fruktansvärda kostnader och kan inte tillåtas fortsätta. Sverige har goda möjligheter att bli ett föregångsland genom att införa en riktigt verkningsfull koldioxidavgift, skriver Henrik Petrén, Lars Almström, Anne von Heideman, Linnea Grönroos på Klimatsvaret, den svenska grenen av gräsrotslobbyn Citizens' Climate Lobby.

Publicerad: 10 januari 2018, 11:02

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är hög tid att verkligen bli det föredöme på klimatområdet vi så ofta tror att vi är, konstaterar enrik Petrén, Lars Almström, Anne von Heideman, Linnea Grönroos, Klimatsvaret.


Ämnen i artikeln:

KlimatElproduktionEnergi

Vi har fortfarande en möjlighet att uppfylla vårt åtagande i Parisavtalet om vi omedelbart och kraftigt minskar koldioxidutsläppen från fossila bränslen menar den välrenommerade klimatforskaren Kevin Anderson, som är gästprofessor vid Uppsala universitet. Anderson anser att Sveriges mål bör vara en minskning av utsläppen med 75 procent till 2025 jämfört med 1990 års nivåer. Dessutom måste koldioxidutsläppen från energianvändningen vara helt borta till 2035.

Det är förstås en enorm utmaning eftersom vi har byggt ekonomin och samhället runt det felaktiga antagandet att fossil energi är billig. I själva verket ger förbränningen av olja, kol och gas upphov till fruktansvärda kostnader och kan inte tillåtas fortsätta.

Återförsäkringsbolaget Swiss Re uppskattar försäkringskostnaderna för naturkatastrofer (och katastrofer direkt orsakade av människor) under 2017 till 306 miljarder dollar (cirka 260 miljarder euro), vilket är cirka 63 procent mer än förra året. Extremt väder var huvudorsaken.

Detta är försäkringskostnader som inte säger något om mänskligt lidande och förluster av oersättliga natur- och kulturella värden. För att föra in den faktiska kostnaden för energikonsumtionen i ekonomin igen föreslår vi i Klimatsvaret – CCL Sverige att en avgift läggs på alla fossila bränslen, så nära källan som möjligt.

För bränslen som Sverige inte har någon egen produktion av sker det vid importen. Avgiften ska öka kraftigt och förutsägbart varje år till dess att användandet av fossil energi upphör, eftersom den konkurrerats ut av andra energikällor. Alla varor och tjänster som framställts med fossil energi kommer att bli dyrare när varje led i producentkedjan söker täckning för sina ökade kostnader.

För att underlätta för den enskilde att hantera kostnadsökningen ska hela intäkten från avgiften delas ut i lika delar till alla vuxna medborgare som ett sorts omställningsbidrag. Det finns flera fördelar med detta: politiska diskussioner om vad pengarna ska användas till undviks, staten gör sig inte beroende av en skattebas som måste försvinna och det blir lättare att få utbrett stöd för modellen när det blir tydligt att den som som lever mer hållbart får pengar över varje månad.

Klimatsvarets förslag kallas Avgift och Utdelning. Det skiljer sig från andra initiativ kring prissättning på koldioxidutsläpp genom att tydligt uttala att avgiften ska öka till dess att utsläppen gått ner till noll och genom att hela intäkten delas ut. Studier visar att en sådan avgift inte behöver bromsa ett lands ekonomi och att utbetalningar till allmänheten gör systemet mer accepterat och robust mot politiska förändringar.

Klimatutmaningen kräver kraftfulla åtgärder och Sverige har goda möjligheter att bli ett föregångsland genom att införa en riktigt verkningsfull koldioxidavgift som minskar våra utsläpp och ändå accepteras av allmänheten. Det är hög tid att verkligen bli det föredöme vi så ofta tror att vi är.

Henrik Petrén, Klimatsvaret

Lars Almström, Klimatsvaret

Anne von Heideman, Klimatsvaret

Linnea Grönroos, Klimatsvaret

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KlimatElproduktionEnergi

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev