Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

”Slutbetyget för regeringen blir icke godkänt”

Regeringens förslag kan inte ligga till grund för ett långsiktigt och brett förankrat regelverk, skriver Alliansens miljöpolitiska talespersoner i en replik på miljöminister Karolina Skogs (MP) artikel om återvinning.

Publicerad: 27 mars 2018, 07:33

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Varje minut som läggs på återvinning ska ge så mycket miljönytta som möjligt.

Foto: Daniel Nilsson/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

ÅtervinningAlliansen

REPLIK.  Så var det dags igen. Efter upphävande av Alliansens höjda miljömål, egen utredning, rundabordssamtal, och snart fyra år av långsamt malande kvarnar på regeringskansliet har vi tappat räkningen på hur många olika förslag nuvarande regering presenterat för att förändra insamlingen av förpackningar och tidningar.

Vi är eniga i att både miljöresultat och servicenivå behöver bli bättre. Därför vill Alliansen utveckla och förstärka befintliga sammanhållna producentansvar med:

■ Skärpta krav på insamlingssystemen, ökad tillgänglighet och likvärdig service i hela landet.
■ Skärpta miljökrav och högre mål på insamling och återvinning.
■ Ökat inflytande för kommuner i utformning av insamlingssystemen.
■ Underlätta insamling och återanvändning av textiler genom att utreda ett införande av producentansvar
■ Ökad innovation och jobb i återvinningssektorn genom avreglering och företagande

Men det förslag som nyligen presenterats innebär inte högre miljömål och har inte förankrats med Allianspartierna. De samtal som vi fört avbröts av regeringen. Faktum är att det som nu skickats ut har vi, trots att vi bad om att få se konkreta förslag, aldrig sett.

För Alliansen står miljönytta och effektivitet i centrum. Varje krona eller minut som läggs på sortering, insamling och återvinning ska ge så mycket miljönytta som möjligt. Där regeringen vill reglera hur det ska se ut i köksskåpen så tror vi att olika förutsättningar i olika delar av landet gör att olika lösningar kan krävas. Det är kommuner, företag och fastighetsägare som bäst kan avgöra vad som funkar lokalt för att nå de högre målen.

Branschen, kommuner och fastighetsägare har länge efterlyst långsiktiga spelregler och tydliga mål för att kunna utveckla insamling och återvinning. Det förslag som miljöminister Karolina Skog (MP) nu skickat ut är tyvärr helt otillräckligt. Det medför låg miljöambition, dyra och ineffektiva detaljkrav, och många oklarheter.

Det saknas höjda miljömål för återvinning, och de krav som sätts för insamlingen skjuts upp så långt som till 2025. Förslaget kan inte heller svara på centrala frågor om hur mycket miljönytta det kommer ge, eller vad det kommer kosta hushållen och företagen.

Angelägna frågor som hur vi kan samla in och återvinna mer kläder och textil saknas helt. Idag saknas enkla sätt att lämna in kläder, och stora mängder textil som skulle kunna återvinnas går till förbränning. Dessutom har butikernas frivilliga textilinsamling dömts ut som olaglig av Naturvårdsverket.

Regeringen vill också förbjuda de kommuner som idag har ett fungerande insamlingssystem för förpackningar och tidningar att driva dem vidare. Sammanfattningsvis ser vi inte att förslaget kan ligga till grund för ett långsiktigt och brett förankrat regelverk.

Slutbetyget för regeringen blir icke godkänt. För Alliansen är det viktigaste att satsa på ny teknik, investeringar och bättre service och högre miljöresultat i hela landet. Efter fyra förlorade år krävs ett nytt ledarskap för en cirkulär och resurseffektiv ekonomi, där miljönyttan och teknikutveckling leder mot en hållbar avfallshantering.

Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson (C)

Maria Malmer Stenergard, miljöpolitisk talesperson (M)

Lars Tysklind, miljöpolitisk talesperson (L)

Lars-Axel Nordell, miljöpolitisk talesperson (KD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ÅtervinningAlliansen

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev