Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

”Skapa en nationell strategi för energilagring”

Egen lokal energiproduktion och ökad satsning på att utveckla möjligheterna att lagra exempelvis solenergi kan ge stora fördelar för samhället. Stödet till hushåll för lagring av egenproducerad el borde komma även fastighetsägare av flerbostadshus till del.

Publicerad: 19 maj 2017, 08:14

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

EnergiEnergieffektiviseringMiljö

Den 10 maj släpptes den nya versionen av Sweden Green Building Councils miljöcertifiering Miljöbyggnad, efter två års arbete med över 200 experter och sakkunniga involverade.  Miljöbyggnad är det ledande svenska systemet för miljöcertifiering av byggnader med nära 900 certifierade byggnader hittills. En förklaring till Miljöbyggnads framgång är att det så långt det är möjligt bygger på befintliga regelverk, vilket gör att byggherrar och fastighetsägare slipper dubbelarbete.

Ett tecken på de snabba förändringarna inom miljöbyggandet är att samtliga kriterier är förändrade genom uppdateringar eller skärpta krav. Alla kriterier är baserade på vetenskapliga grunder och bästa tillgängliga teknik ger högsta betyg.

Särskilt noterbara är förändringarna på energiområdet. Ny solenergiteknik och nytänkande stadsutveckling möjliggör lokal energiproduktion på ett helt annat sätt än tidigare. Det kommer att få stora konsekvenser för fastighetsbranschen, men än mer för energisektorn, som ställs inför ett hårt förändringstryck.

Miljöbyggnad 3.0 tar höjd för dessa förändringar; för nivån Guld i nya byggnader krävs att ny förnybar energi tillförs genom egen lokal energiproduktion för användning i fastigheten, eller genom återvinning av överskottsvärme från området.

I befintliga byggnader är kravet att hyresvärden ger de boende möjlighet att köpa ursprungsmärkt el. På så sätt ökar efterfrågan och det påverkar på sikt också energisystemet.

Ökad lokal energiproduktion möjliggör för fastighetsägare och boende att ta ett mer direkt ta miljöansvar och bidra till en snabbare tillväxt av den förnybara energin. Därför vill vi genom Miljöbyggnad verka för fler lokala system för förnybar energi i fastigheten eller i området.

För samhället finns stora fördelar med en sådan utveckling. Det borttagande av bygglov för solenergi som nu diskuteras är ett självklart steg i rätt riktning. Det stora hindret för en miljövänligare energiförbrukning är dock bristen på tillgång på förnybar energi vid effekttoppar, och att energisystemet inte klarar att utjämna effekttopparna över dygnet och över säsongerna så att sommarsol kan bli vintervärme. Glädjande nog är möjligheterna till energilagring på kort och på lång sikt i stark utveckling både för hushåll och för stora energiproducenter.

Med dygnslagring kan fastighetsägaren köpa energi timme per timme när efterfrågan är låg och använda energin vid effekttopparna. I dag finns ett statligt stöd till hushållen för lagring av egenproducerad el. Det naturliga är att göra det tillgängligt även för fastighetsägare i flerbostadshus.

Den stora utmaningen för hela energisektorn är att möjliggöra lagring av stora energimängder över säsongerna. För det, menar vi, krävs en nationell strategi för energilagring och för den omställning av energisystemen som krävs. Utvecklandet av nya lösningar som överbryggar skillnaderna i förbrukning över säsongerna kan bli ett viktigt bidrag till klimatomställningen men också bidra till nya kompetenser som kan efterfrågas globalt.

Bengt Wånggren, vd Sweden Green Building Council

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev