tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Sex krav som får fart på svensk vindkraft

Om vi i Sverige ska lyckas med att ställa om vårt energisystem måste det finnas plats för både stora och små aktörer och elproducenter på marknaden. För att säkerställa mångfalden och andra viktiga faktorer som behövs för att skapa ett nytt, hållbart energisystem har vi inom Svensk Vindkraftförening formulerat sex krav på Sveriges kommande regering.

Publicerad: 9 september 2014, 10:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VindkraftElproduktionEnergipolitik

Magnus Karlsson driver ett lantbruk på Västgötaslätten. För fyra år sedan investerade han och två grannar i tre vindkraftverk; Vestas V90-verk. Kalkylerna pekade på bra lönsamhet. Men sedan dess har elpris och certifikat sjunkit kraftigt. Verken går med förlust. Framtiden är osäker.

Han är inte ensam. Många svenska vindkraftverk som uppfördes runt 2010 är olönsamma i dag. Särskilt de små ägarna riskerar konkurs, om politiker och banker förblir passiva. Om vi i Sverige ska lyckas med att ställa om vårt energisystem måste det finnas plats för både stora och små aktörer på marknaden.

Entreprenörer som Magnus Karlsson och hans grannar är inte bara ekonomiska enheter, de är politiska enheter. De visar vägen; att det går, att man kan. De ökar acceptansen för vindkraft och annan förnybar energi.

Vi lever med en påtaglig verklighet: klimatet håller på att haverera, vi måste bygga om vårt energisystem och vi har ett mål att nå 30 TWh vindkraft till år 2020. För att säkerställa mångfalden och andra viktiga faktorer som behövs för att skapa ett nytt, hållbart energisystem har vi inom Svensk Vindkraftförening formulerat sex krav på Sveriges kommande regering:

1. Vi vill se tydliga, långsiktiga mål och ett stödsystem för förnybar el efter år 2020.
Svensk Vindkraftförening vill se en utbyggnad av förnybar el som följer Energimyndighetens planeringsmål om 30 TWh till år 2020 (20 TWh på land och 10 TWh till havs). För att nå det målet vill vi se ett långsiktigt stödsystem för förnybar el. Det nuvarande systemet börjar avvecklas 2020 och kommer att vara helt borta 2035. Även Energimyndigheten har påpekat att det saknas mål för förnybar elproduktion efter 2020. Utöver ett utökat kvotsystem vill vi att regering och riksdag arbetar med att ta fram ett tydlig och långsiktig mål för utbyggnad av förnybar el – vilket skulle stimulera marknaden till investeringar i vindkraft även efter 2020.

2. Vi vill se tätare kontrollstationer för elcertifikatsystemet för att säkra befintliga och nya mål.
Nästa kontrollstation för elcertifikatsystemet efter 2015 är planerad till år 2019, vilket är för nära målet år 2020. Det kommer bli för sent att i tid göra åtgärder för att nå målet 2020. Vi föreslår därför att nästa kontrollstation genomförs redan 2017 - detta för att bland annat kunna justera kvotkurvan efter nödvändigt behov och på så sätt säkerställa att målet för utbyggnad av förnybar el till år 2020 nås.

3. Alla måste bidra – satsa på successiv anslutning av den elintensiva industrin till elcertifikatsystemet.
I dagens situation bidrar alla förutom den elintensiva industrin till energiomställningen. Den elintensiva industrin förbrukar hela 40 TWh och som i dag är undantagna från systemet med elcertifikat. Vi föreslår att man tar bort nuvarande undantag för den elintensiva industrin från kvotplikten. Detta kan utföras genom en stegvis ökning tills full kvotplikt uppnås.

4. Skattereduktion för mikroproduktion främjar mångfald i ägandet.
Vi vill att regering och riksdag snarast genomför nödvändiga förslag till beslut och lagändringar för att ge förutsättningar för privatpersoner och företag att göra skattereduktion för egenproducerad el. Diskussioner om stöd för mikroproduktion av el har pågått under 5 år utan att man lyckats få till stånd ett beslut, vilket har missgynnat marknaden.

5. Gå i täten för att säkerställa satsningar på 100 procent förnybart.
Vi tror inte att Sverige kan bygga framtidens energisystem utan internationellt samarbete, vi tror heller inte att vindkraften ensam är lösningen. Vi är med i rörelsen 100 procent Förnybart – en sammanslutning av aktörer som verkar för att Sverige ska ställa om till ett energisystem baserat på kraftfull energieffektivisering och energiproduktion helt från förnybara källor. Vi önskar att den nya regeringen tar till sig detta helhetstänk där både utsläppsrätter, andelen förnybar energi och energieffektivisering tillsammans bidrar till en global klimatlösning - ett ansvar som är varje lands angelägenhet, en medvetenhet hos individen som är nyckeln till acceptans.

6. Utbyggnad av elnät som möjliggör ökad elproduktion och leverans.
Vi önskar att regeringen och riksdagen ser över hur man kan bygga ut våra elnät såväl avseende utlandsförbindelser som inom Sverige för att möjliggöra ny elproduktion och säkra leveranser i ett framtida elenergisystem. Det är framför allt viktigt att påskynda utbyggnad av elnätförbindelser mellan nord till syd Sverige, annars kan man inte bygga ut förnybar el i norra Sverige då produktionen kommer att stängas inne.

Johanna Olesen, ordförande Svensk Vindkraftförening

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev