Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Satsningen rejält steg mot jämställdhet

Regeringen har undertecknat en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Det är ett rejält steg i rätt riktning, skriver Åsa Regnér i en replik.

Publicerad: 4 november 2015, 09:32

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Överenskommelsen med SKL på syftar till att öka medvetenheten om maskulinitetsnormer hos bland anställda i kommuner, landsting och regioner. \


Ämnen i artikeln:

JämställdhetFeminismKommuner

REPLIK. Jag delar Thomas af Bjurs, teamchef på TCO, uppfattning att mer krävs än en överenskommelse mellan regeringen och SKL för att uppnå verklig jämställdhet. Jag vill dock hävda att överenskommelsen är ett rejält steg i rätt riktning. Överenskommelsen med Sveriges Kommuner och Landsting innebär en satsning som omfattar 10 750 000 kronor under perioden 2015-2016.

Genom överenskommelsen ökar vi ansträngningarna för att i högre grad göra jämställdhet till en fråga för hela samhället. Detta är det första breda initiativet med fokus särskilt på män och jämställdhet som riktar sig till kommuner, landsting och regioner, det vill säga huvudmännen för verksamheter som spelar en stor roll i människors vardag.

Behovet av att i högre utsträckning involvera män i jämställdhetsarbetet har påtalats sedan 60-talet, egentligen så länge som det har funnits en jämställdhetspolitisk diskussion och debatt.

Den helt nyligen presenterade Jämställdhetsutredningen (SOU 2015:86) pekar på att kvinnor har förändrat sitt beteende mer än män i jämställdhetsutvecklingen, att män behöver ta ett större ansvar för den framtida utvecklingen och att frågor om maskulinitetsnormer måste få större plats i jämnställdhetspolitiken.

Utvecklingen mot jämställdhet har i hög grad drivits av kvinnor och till stor del bestått av kvinnors avancemang på traditionellt manliga arenor som lantmätare, arkitekter och inom medicinområdet.

Därför fokuserar överenskommelsen med SKL på:

• medvetenhet om maskulinitetsnormer och deras betydelse för utvecklingen mot jämställdhet bland anställda i kommuner, landsting och regioner,

• män och pojkar i kvinnodominerade utbildningar och yrken,

• mäns och pojkars ansvar för obetalt hem- och omsorgsarbete,

• medvetenhet och omsorg bland män om egen och andras hälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter,

• mäns och pojkars delaktighet i organiserat jämställdhetsarbete, inklusive våldsförebyggande arbete.

Jämställdhet är en del av lösningen på våra nutida och framtida utmaningar.

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev