Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Sänk skatten för företag med miljötänk

Många och enkla åtgärder kan ge 50 procent högre energieffektivitet inom bebyggelse, industri, transporter, tjänster och skogs- och jordbruket. Politiker kan bidra med skattelättnader, riskhantering och innovationsupphandling, skriver företrädare för Ingenjörsvetenskapsakademin.

Publicerad: 17 juni 2014, 09:47

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

EnergieffektiviseringKlimatTransporterInnovationEnergipolitik

Energieffektivisering kallas ibland för den ”glömda” energiresursen. I samhällsdebatten är fokus ofta på resurser och teknik för att producera energi. Kanske beror detta på att utvecklingen på tillförselsidan ofta är synlig och spektakulär. Energieffektivisering handlar i stället om många, ofta enkla, åtgärder. Dessa åtgärder skapar sällan tillfällen för högtidliga invigningar, med band som ska klippas och tal som ska hållas. Men den samlade effekten på energianvändningen kan vara mycket betydande.

Nyligen presenterades slutrapporten från Ingejörsvetenskapsakademins (IVA) projekt Ett energieffektivt samhälle som engagerat ett 100-tal beslutsfattare och experter sedan mars 2012. Visionen för projektet är 50 procent effektivare energianvändning år 2050.

Om energianvändningen ska bli 50 procent mer effektiv fram till 2050 så måste energiintensiteten minskas med i genomsnitt 1,8 procent per år mellan 2012 och 2050. Det vill säga, vi måste använda 1,8 procent mindre energi per producerad enhet av olika varor och tjänster per år. Det är en utveckling som vi upplever som möjlig att realisera, men den kräver fler insatser än vad som genomförs idag. Som jämförelse kan nämnas att energiintensiteten minskade med i genomsnitt 1,4 procent per år under den lika långa perioden 1974-2012.

Projektet har analyserat fem sektorer för att se om visionen kan uppnås: bebyggelse, industri, transportsektorn, skogs- och jordbruk samt tjänstesektorn. Inom samtliga dessa delprojekt har man kommit fram till att en 50 procent mer effektiv energianvändning 2050 är möjlig inom respektive sektor.

Det är tydligt är att det inte finns en enda, eller ens några få åtgärder, eller någon specifik och lätt identifierbar aktör, som kan göra jobbet. För att klara en kraftfull effektivisering av energianvändningen i samhället krävs samverkan mellan energisystem och energislag, men också mellan olika aktörer som kunder och leverantörer, energibolag och industrier.

Det måste till nya tekniska lösningar, men också nya affärsmodeller. Energieffektivisering handlar inte primärt om teknikutveckling, utan om organisation, ansvarsfördelning, incitament, attityd, beteende och ledarskap. För många företag är energieffektivisering också ett sätt att stärka varumärket.

Vad krävs för att få energieffektivisering i företagen att hända? Det som är genomgående i projektet är betydelse av ledarskap. Ledning, styrelse och ägare måste vara engagerade och verka för en tydlig strategi och samordning av energieffektivisering. Ägare och styrelse bör sätta upp mål och följa upp energieffektiviseringsarbetet.

Detta är ett sätt att visa ledarskap för att få till stånd energieffektivisering. Vi rekommenderar att nyckeltal redovisas i årsredovisning och i annan extern kommunikation. Även politiker måste visa att energieffektivisering är ett prioriterat område. Nedan listas ett antal konkreta rekommendationer som vänder sig till politiker och myndigheter:

• Använd ekonomiska incitament för energieffektivisering, till exempel skattelättnader för företag.
• Använd innovationsupphandling för att stimulera nya och kommersialiserbara produkter och tjänster inom energieffektivisering till offentliga sektorn.
• Skapa ”Energikreditnämnden”, ett verktyg för riskhantering i samverkansprojekt. Vissa projekt, som ger ökad energieffektivitet i ett systemperspektiv, blir inte av eftersom de kräver samverkan mellan olika aktörer och parter. En ”Energikreditnämnd” kan gå in och täcka osannolika men stora risker, som att en part går i konkurs.
• Satsa på att öka tillgång till kunskap genom verktyg och information till de små och medelstora företagen, samt för jordbruk.

Energieffektivisering kan ge svenska företag bättre konkurrenskraft och bidra till en bättre miljö. Politiker och myndigheter behöver skapa bättre förutsättningar – så kan energieffektivisering bli en ledningsfråga i offentliga och privata företag.

Lars Bergman, ordförande för IVA:s projekt ”Ett energieffektivt samhälle”

Jan Nordling, huvudprojektledare ”Ett energieffektivt samhälle”

Björn O. Nilsson, vd Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev