Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Samordning av sopor är inget skräpförslag

I Avfallsutredningen föreslås att ansvaret för insamlingen av förpackningar och tidningar övergår från producenterna till kommunerna. Det är ett bra förslag.

Publicerad: 19 september 2012, 13:38

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Avfall

Den 29 augusti presenterades Avfallsutredningen. I den föreslås att ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar övergår från producenterna till kommunerna. Detta förslag gillar inte företrädare för branschorganet Återvinningsindustrierna, trots att deras medlemmar, de privata entreprenörerna, ju kommer att få mer att göra när förslaget blir verklighet.

Huvudpoängen med den nya ansvarsfördelningen är att medborgarna ska möta ”ett ansikte” när det gäller allt inom avfall och återvinning. I dag är bilden splittrad med en mängd intressenter. Det leder till suboptimering och oklara roller. Med en huvudman kan återvinningen planeras, kommuniceras och fysiskt samordnas genom en kanal. Det kommer att leda till stora effektivitetsvinster för samhället och medborgarna. Återvinningen kommer att öka och servicen förbättras.

Ur ett medborgarperspektiv upplevs förpackningsavfall, matavfall, farligt avfall, batterier och så vidare som hushållsavfall och något som kommunen har ansvar för. Det måste skapas bra service, inte bara i vissa fastigheter utan i alla fastigheter och i alla delar av landet. Att ta hand om avfall från hushållen är en allmännyttig tjänst.

Förslaget kommer att leda till mer arbete för Återvinningsindustriernas entreprenörer. Det blir mer fastighetsnära insamling och mer avfall att återvinna. Här behövs alla goda krafter och Återvinningsindustrins medlemmar är viktiga aktörer. Istället för att driva negativa kampanjer, så välkomnar vi Återvinningsindustrierna till en konstruktiv dialog utifrån de nya riktlinjerna i Avfallsutredningen.

Det Återvinningsindustrin inte uppmärksammar i sina artiklar är att Avfallsutredningen går dem tillmötes när det gäller avfall från verksamheter. Utredningen föreslår nämligen att så kallat jämförligt hushållsavfall från verksamheter, det vill säga avfall som liknar hushållsavfall, men som uppstår i restauranger, butiker och så vidare ska flyttas från kommunerna till verksamheternas och marknadens ansvar. Vi accepterar detta förslag eftersom det ger en tydlig ansvarsfördelning, i synnerhet när det nu ställs krav på att också verksamheter ska sortera matavfall, precis som hushållen. Den avregleringen innebär helt nya möjligheter på marknaden för verksamheternas avfall. Återvinningsindustrierna borde höja blicken och se till helheten.

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Avfall

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev