torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Sälj kolet och oljan – rädda klimatet

Det är dags att använda kommunernas pensionsfonder och investeringar i värdepapper som ett redskap i klimatarbetet. Nu uppmanar vi fler kommuner att sälja sina aktier i bolag som producerar kol, olja och naturgas, skriver kommunalråden i det rödgröna styret i Uppsala.

Publicerad: 8 oktober 2015, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Debattörerna argumenterar för att kommunerna ska sluta investera i klimatförstörande företag. (På bilden syns ett tyskt kolkraftverk).


Ämnen i artikeln:

KlimatEnergipolitik

Att klimatförändringen är en global utmaning som måste mötas med lokalt ansvarstagande är inte längre en utopi, utan något som sker i praktiken. Kommuner och regioner tar själva och med hjälp av näringslivet allt större ansvar för klimatomställningen. I Uppsala går vi före och minskar efterfrågan på fossila bränslen. Investeringar i vindkraft, cyklingsinfrastruktur och laddningsstationer för elbilar är viktiga pusselbitar i detta arbete. Nu tar Uppsala nästa steg och klimatanpassar finansförvaltningen.

Forskningen är enig om att det krävs att våra utsläpp minskar snabbt – mycket snabbare än vad världens regeringar lyckats prestera löften om hittills. Kommunerna har sedan tidigare en rad verktyg till förfogande i detta viktiga arbete. Planmonopolet, miljötillsynen och konsumentupplysningen är några exempel. Samarbetet med det lokala näringslivet är också avgörande. I Uppsala gläds vi åt att nätverket Klimatprotokollet överträffade den prognos som ställdes upp under förra treårsperioden: Målet var 4,5 procent och resultatet blev 11 procents minskning. Redskapen ska ständigt vässas så att de blir mer verkningsfulla.

Framgångsrika klimatsatsningar i kommunerna, samarbetsorgan som Klimatkommunerna och ett starkare klimatsamarbete i Sveriges Kommuner och Landsting visar att den lokala nivån kan och vill gå före. Svenska kommuner kommer garanterat att vara en viktig progressiv röst under COP 21-förhandlingarna i Paris i slutet av året. Men kommunernas möjligheter att bidra till minskade utsläpp upphör inte där. En ny klimatpolitisk verktygslåda har upptäckts och börjat användas: den finansiella.

Vi har lagt fram ett nytt förslag till uppdrag som kommer att ingå i 2016 års mål och budget. ”Kommunens innehav av värdepapper kommer att utredas i syfte att avveckla placeringar i bolag som producerar kol, olja och naturgas.” Det har blivit känt som att divestera, motsatsen till att investera, ur fossilbolagen. Uppdraget kompletterar de riktlinjer vi redan har i kommunen om att inte investera i vapen, tobak, alkohol eller pornografi.

Den stora merparten av världens fossila reserver får aldrig utvinnas och användas om vi ska klara klimatmålen. Det är därför inkonsekvent att med ena handen stötta fossilindustrin med investeringsmedel, när vi driver på hårt för klimatomställningen lokalt. Att ta klimatutmaningen på allvar handlar om att bedriva ett systematiskt miljöarbete som återspeglas i hela kommunens verksamhet – även i finansförvaltningen.

Det finns dessutom goda ekonomiska skäl för att divestera. Undersökningar visar att fossilfria investeringar på kort sikt gett samma eller bättre utdelning som fonder som innehåller kol-, olje- eller naturgasbolag. Genom en sammanställning av globala börsindex från de senaste åren visade nyligen analysföretaget MSCI att avkastningen när man exkluderar dessa bolag varit ungefär en procentenhet högre per år än index i stort.

Den främsta ekonomiska fördelen med divesteringen visar sig på längre sikt. I Uppsala kommun ligger värdepapperen främst i den stiftelse som hanterar medarbetarnas pensioner. I ett sådant sammanhang krävs investeringar som är hållbara många år in i framtiden. Då är det bättre att satsa pengar på verksamheter som inte döms ut av all seriös klimatforskning. Våra medarbetare förtjänar att få sina pensionspengar investerade på ett klokt sätt.

Uppsala kommun är inte först. Det blev en världsnyhet när före detta oljemagnaterna Rockefellers stiftelse förra året beslutade att divestera. I Sverige har exempelvis Chalmers tekniska högskola och Örebro kommun fattat liknande beslut. Men vi är den hittills största svenska kommunen som gör det. Vår förhoppning är att vi ska kunna motivera fler storstadskommuner att fasa ut sina fossila värdepapper. Den främsta miljönyttan av Uppsalas divestering ligger nämligen inte i att våra pengar flyttas, utan i om vi kan bidra till ett nationellt och globalt momentum.

Det är självklart lika viktigt att på olika sätt stimulera att investeringar görs som skyndar på klimatomställningen. Genom gröna obligationer har ett av våra kommunala bolag, Uppsalahem, nu skapat ett intresse för investerare att stödja hållbar samhällsutveckling. Dessa initiativ sprider vi nu i kommunen genom att ge ägardirektiv till alla våra kommunala bolag att pröva samma möjlighet.

För att världen ska kunna hålla sig under den tvågradersökning som klimatforskningen anser vara taket för vad planeten skulle klara av måste utvinning av kol, olja och naturgas kraftigt minska. Det är anledningen till varför divestering behövs.

Skarpa klimatmål, testbäddar för fossilfri energi samt satsningar på kollektivtrafik och smarta transportlösningar – det finns många exempel på när kommuner varit proaktiva i klimatarbetet. Nu har den lokala nivån återigen chansen att gå före. Uppsala vill visa att divestering är ett viktigt klimatredskap. Nu utmanar vi andra svenska kommuner att också modernisera sitt klimatarbete.

Marlene Burwick, kommunstyrelsens ordförande (S) Uppsala

Maria Gardfjell, kommunalråd (MP) Uppsala

Ilona Szatmári Waldau, kommunalråd (V) i Uppsala

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KlimatEnergipolitik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev