lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

S: Så får vi ett mer jämställt samhälle

Internationella kvinnodagen är en viktig dag för vår feministiska regering och vårt parti. För oss är det inte bara en självklarhet utan även en nödvändighet att stå upp för flickors och kvinnors rättigheter internationellt och i vårt eget land.

Publicerad: 8 mars 2016, 06:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Offentlig sektorJämlikhetJämställdhetFeminism

Regeringen har haft en tydlig ambition från första dagen då vi tillträdde. Vi har varit tydliga med att det kommer att ske en omfördelning av resurser, men även makt och inflytande. För att stärka den svenska modellen på jämställdhetsområdet vill vi att den ekonomiska politiken och de åtgärder som vi genomför ska öka den ekonomiska jämlikheten och bidra till att öka jämställdheten i samhället.

Ingen ska behöva gå ned i arbetstid för att äldreomsorg, barnomsorg och skola inte håller tillräckligt god kvalitet, det är inte den svenska modellen för välfärd. Vi satsar därför på ökad bemanning i äldreomsorgen och minskade barngrupper.

Miljardsatsningen på den sociala barn- och ungdomsvården kommer att innebära en förbättrad arbetsmiljö för den mycket hårt ansträngda socialtjänstens personal, ofta kvinnor. Ensamstående föräldrar, i synnerhet kvinnor, har oftare en svagare ekonomi. Regeringen har därför höjt underhållsstödet och grundnivån i föräldrapenningen. Dessa satsningar är viktiga delar för att stärka den svenska modellen.

Kvinnors sjukfrånvaro är i dag 85 procent högre än mäns. Det är en siffra som tydligt signalerar att något måste göras. Kvinnors hälsa prioriteras genom en riktad primärvårdssatsning. I ett åtgärdsprogram för ökad hälsa är också bättre arbetsmiljö en viktig del.

Regeringen har avsatt särskilda medel för att stödja universitet och högskolor i arbetet med jämställdhet. Sverige har inte råd att missa att ta vara på alla människors fulla kompetens.

Målsättningen är att börsbolagens styrelser ska bestå av minst 40 procent kvinnor senast 2016. Om detta inte nås kommer regeringen att lämna ett lagförslag om kvotering. Regeringen föreslår också att lönekartläggning nu ska genomföras årligen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor är högt prioriterat av regeringen. Vi satsar på åtgärder innan våldet händer men även medel till de ideella kvinno- och tjejjourerna. Sexualbrottslagstiftningen ses över för att stärka brottsoffrens ställning i rättsprocessen.

Det är viktigt att vi ser de framsteg som åstadkommits med den svenska jämställdhetspolitiken. Utredningar till regeringen visar till exempel att medvetenheten om våld mot kvinnor ökar, att kvinnors andel som chefer stiger över tid och att pappor tar ut fler föräldradagar.

Utmaningarna är stora och vi ska ta oss an dem.

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)

Azadeh Rojhan Gustafsson, riksdagsledamot (S) från Stockholms län

Alexandra Völker, riksdagsledamot (S) från Stockholms län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev