Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Replik: Vindkraftsvetot hör inte hemma i svensk lag

Svenskt Landskapsskydd anser att kommuner när som helst ska kunna backa från tidigare beslut om vindkraftsetableringar. Det kommunala vetot går dock stick i stäv med svensk rättspraxis, och riskerar att ge allvarliga konsekvenser för klimatarbetet.

Publicerad: 5 juni 2017, 07:38

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det kommunala vindkraftsvetot ger, enligt debattören, motvind i klimatarbetet.


Ämnen i artikeln:

VindkraftMiljö

Slutreplik I en debattartikel i Dagens Samhälle konstaterar jag att Åre är ett tydligt exempel på hur det kritiserade kommunala vindkraftsvetot skapar en rättsosäkerhet för vindkraftsbolagen som vore oacceptabel i alla andra branscher.

Jan Hedman, ordförande för den förening som kallar sig Svenskt Landskapsskydd, håller inte med. I repliken  ”Veto mot vindkraft handlar om lokal demokrati” skriver han tvärtom att det kommunala vetot bör finnas kvar.

På Wikipedia kan man läsa att föreningen verkar för att synliggöra det man ser som ”den pågående och planerade klimatpolitikens generella biverkningar som miljöförstöring”. Bara om man känner till denna inställning till en aktiv klimatpolitik blir Hedman begriplig i sitt förbehållslösa stöd för kommunernas rätt att, när som helst och utan motivering, backa från tidigare beslut om vindkraftsetableringar.

För sådan är situationen i dag; en kommun kan välkomna en vindkraftsetablering i ett område för att därefter, när som helst och utan motivering, säga nej till ett påbörjat projekt. Ett företag som kan ha investerat tiotals miljoner kronor i en på goda grunder rigorös etablerings- och miljöprövningsprocess, blir då i praktiken rättslöst. Det är vad som har skett i åtskilliga kommuner sedan vindkraftsvetot infördes 2009. Och det är vad som nu tycks vara på väg att ske i S-, MP- och M-styrda Åre.

Från branschens sida menar vi att kommunerna självklart ska ha ett starkt inflytande över sin miljö, men det kommunala vetot är inget annat än en anomali i svensk miljölagstiftning. Det går stick i stäv med möjligheten till att få sin sak prövad och upphäver principen att myndigheter enligt svensk förvaltningsrätt måste ange skäl för sina beslut.

Jan Hedman argumenterar som om vindkraftsetableringarnas förutsättningar är helt normala. ”Ingen gräddfil utan risk finns i en fri marknadsekonomi”, skriver han. Resonemanget haltar betänkligt, bara begreppet vindkraftsveto talar sitt tydliga språk – ingen motsvarande kommunal vetorätt finns mot andra etableringar.

För alla som tar den numera entydiga klimatforskningen på allvar och menar att minskade klimatutsläpp är en ödesfråga och ett ansvar gentemot kommande generationer blir utgångspunkten en annan. Vi menar att lagstiftningen måste ändras så att prövningen följer gängse rättssäkerhetsprinciper även när det gäller vindkraftsetableringar.

Energiöverenskommelsen mellan regeringen, M, C och KD innebär bland annat att 18 TWh ny förnybar el ska byggas till 2030. Genomförandet förutsätter att vindkraftsutbyggnaden tar ordentlig fart, vilket i sin tur förutsätter att länsstyrelsers och domstolars prövningar inte sätts ur spel.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket utreder just nu det kommunala vetot och ska presentera åtgärdsförslag i slutet av juni. Situationen i Åre kommun är ett exempel i raden som bevisar att det brådskar. Energiminister Ibrahim Baylan och regeringen – regelverket kring det kommunala vetot måste ändras så att prövningen blir rättssäker och förutsägbar för alla som berörs!

Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

VindkraftMiljö

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev