fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Regeringen: Det måste bli enklare att återvinna

Återvinning har alldeles för länge varit kopplat till överfulla och skräpiga återvinningsstationer, och ibland ligger de så avlägset att de ökar människors beroende av bil. Det är slut på det nu – med skärpta krav och tydligare ansvarsfördelningen ska regeringen åtgärda problemen, lovar miljöminister Karolina Skog (MP).

Publicerad: 21 mars 2018, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det ska inte längre höra till vardagen att behöva packa med sina sopor och resa till en stökig återvinningsstation för att kunna ta sitt ansvar, skriver miljöministern.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

RegeringenÅtervinning

När vi bygger det hållbara samhället är en viktig grundprincip att det ska vara lätt att göra rätt. Så ska det vara när du gör dina val i butiken, när du reser hem och också när du i slutändan ska återvinna de förpackningar och tidningar som finns i vardagen.

Runt om i Sverige finns många goda förebilder när det kommer till återvinning. Människor lägger ned tid och energi för att med omsorg sortera sitt avfall. Företag och kommuner utvecklar smarta lösningar för insamling och återvinning. Precis som dem ser vi behovet av en högre standard för bättre återvinning.

Därför vill regeringen nu skärpa kraven för den service som ska finnas ute i landet. Insamling av förpackningsavfall och tidningar vid bostaden (så kallad fastighetsnära insamling) ska nu som huvudregel ersätta återvinningsstationerna. Det kommer ge stora vinster när det blir lättare att källsortera. Det ska inte längre höra till vardagen att behöva packa med sina sopor och resa till en stökig återvinningsstation för att kunna ta sitt ansvar. 

Det finns redan en rad olika tekniska lösningar för fastighetsnära insamling och därför också goda förutsättningar att samla in avfallet på ett kostnadseffektivt sätt från de allra flesta bostadsfastigheter. I vissa fall, exempelvis i äldre tätbebyggda områden, kommer dock inte sådan insamling vara praktiskt möjlig att ordna. Oavsett var man bor är principen att insamlingen ska ske så nära hemmet som möjligt.

Eftersom villkoren ser så olika ut är det viktigt att kommunerna även i fortsättningen har en central roll i arbetet för insamling och därför ska det under det nya insamlingssystemet vara obligatoriskt att samråda med dem.
 
Trots att Sverige
sedan länge har ett producentansvar bekostas fortfarande mycket av insamling av andra än producenterna. Exempelvis finns många bostadsrättsföreningar och hyresvärdar som själva bekostar insamling så att de boende med närhet till bostaden kan källsortera sina sopor. Regeringen förtydligar i sitt förslag att det är producenterna av förpacknings- och tidningsmaterial som bär det ekonomiska ansvaret för att också samla in dem. Insamlingsansvaret placeras hos dem via ett tillståndspliktigt system där producenterna måste lämna uppgifter till Naturvårdsverket. Under det systemet tror vi att både kommunala och privata entreprenader kommer kunna användas för att säkerställa en god insamling runt om i hela landet.  

Regeringen vill även förtydliga vilka krav som ställs på förpackningar, bland annat med syftet att göra sig av med onödiga sådana. Detta tillsammans med tydligare ansvar för producenterna kommer ge bättre incitament för att utveckla smartare förpackningar som är lättare att återvinna.

Med personligt ansvar, god tillgänglighet och en tydlig ansvarsfördelning bygger vi det hållbara samhället. Skärpta servicekrav som gör det enklare att återvinna är en central del av detta och därför har regeringen nu remitterat med ett antal förslag som säkerställer just det.

Karolina Skog, miljöminister (MP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

RegeringenÅtervinning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev