måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

”Prövningen av vindkraft måste bli rättssäker”

Dagens regelverk tillåter godtyckliga beslut som inte behöver motiveras och inte kan överklagas, skriver Svensk Vindenergi i en replik.

Publicerad: 15 juni 2017, 13:38

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi ser fram emot ett besked som gör prövningen rättssäker och förutsägbar för alla som berörs.”


Ämnen i artikeln:

VindkraftEnergiKommunalt självstyre

REPLIK I en replik i Dagens Samhälle (12/6) invänder Johan Risholm, stadsarkitekt i Falkenberg, mot vår kritik mot det kommunala vetot kring vindkraft. Risholm menar att kommunerna måste ha det yttersta ansvaret att planera sin markanvändning.

Vi håller med Risholm att kommunerna har en viktig roll när ny vindkraft byggs, men prövningen måste vara förenlig med de principer om saklighet och objektivitet som gäller vid annan myndighetsutövning. Dagens regelverk tillåter godtyckliga beslut som inte behöver motiveras och inte kan överklagas. Inte sällan begär kommuner ersättning för att bevilja en ansökan.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har uppmärksammat bristerna. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting har de utarbetat en vägledning för hur kommuner bör agera vid prövning av vindkraftsetableringar. Kommunen ska bedöma om en etablering kan anses utgöra lämplig markanvändning ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv, och besluten ska vara tydliga och motiverade. Den kommunala översiktsplanen framhålls som ett viktigt instrument i detta arbetet. I det aktuella fallet (Moskogen i Åre) är området just utpekat som lämpligt för vindkraft i översiktsplanen.

Naturvårdsverket och Energimyndigheten utvärderar nu hur vägledningen har fungerat och om det finns behov av att förändra bestämmelsen. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 30 juni. Vi ser fram emot ett besked som gör prövningen rättssäker och förutsägbar för alla som berörs.

Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev