Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Östersjön blir alltmer lik en insjö än ett innanhav

I morgon samlas beslutsfattare och intressegrupper från Östersjöländerna på kongressen Baltic Sea Future på Stockholmsmässan för att diskutera klimatförändringarnas påverkan på vårt innanhav. Östersjöområdet är nämligen en av de regioner på jordklotet där värmeökningen är som påtagligast.

Publicerad: 7 mars 2018, 09:11

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Klimatet kommer att förändra Östersjön, enligt forskarna.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

Klimat

2017 var det år då jordens hav var som varmast så långt tillbaka våra mätdata sträcker sig. Fortsätter trenden kommer Östersjön bli alltmer likt en insjö, vilket innebär stora förändringar för såväl havet som för oss som lever runt det.

I slutet av november i fjol kom beskedet att de globala koldioxidutsläppen ökar igen efter att i princip ha legat stilla de senaste tre åren. Med ökade utsläpp följer varmare temperaturer globalt, i atmosfären och även i haven.

Östersjöområdet tillhör de regioner på jordklotet som just nu värms upp snabbast. Modellberäkningar visar på att Östersjön kan vara omkring två grader varmare år 2100. Samtidigt finns det forskning som pekar på att den ökande avsmältningen av Grönland och hur det påverkar Golfströmmen kan leda till en relativ avkylning i Östersjöregionen och Skandinavien. Men hur mycket?   

Vad innebär ett förändrat klimat för Östersjön? Hur påverkas fiskebeståndet, salthalten och ekosystemet? Och spelar det någon roll om Östersjön blir varmare? Vi vet inte allt, men med hjälp av den forskning som pågår vet vi tillräckligt mycket för fatta välunderbyggda beslut. Uppvärmningen kan leda till att arter som är beroende av saltvatten vandrar söderut, medan de som är beroende av kallt vatten kommer att förflytta sig längre norrut. Flera arter kan också försvinna helt, medan andra arter kan flytta in. Detta kan få stora konsekvenser för näringskedjan och ekosystemet. Vissa studier visar på att Östersjön riskerar att bli ett mer insjölikt hav, främst på grund av ändrad nederbörd. Andra studier visar på motsatt riktning. Slutsatsen är att klimatet kommer innebära stora förändringar för vårt känsliga hav.

Ett tydligt tecken på klimatförändringar som redan syns i Östersjön idag är det som brukar kallas ”brunifieringen” av vattnet. Processen som ligger bakom fenomenet är att mer och mer organiskt kol från skog och våtmarker tillförs floder, bäckar och vattendrag och i takt med att nederbörden ökar så rinner allt mer av detta ”bruna” vattnet ut i Östersjön. Ju längre norrut i Bottenviken vi kommer, desto mer brunt hittar vi i vattnet.

Om nederbörden ökar i Östersjöregionen kommer tillförseln av brunt vatten från floder och bäckar att öka. Detta kan leda till att vissa arter får svårare att överleva. Till exempel kommer blåstången inte att trivas lika bra längre, och reproduktionsförmågan hos torsken kan försämras. Dessutom innebär en högre tillförsel av brunt vatten att ljusförhållandena blir sämre i Östersjön, vilket bland annat påverkar tillväxten hos plankton och därmed även många fiskarters tillgång till mat. 

Med en ökad tillförsel av vatten från land uppstår också fler biokemiska processer i vattnet. Med mer näringsämnen i vattnet kombinerat med ökad värme uppstår lätt en tillväxt av bakterier. Östersjön blir känsligare och risken ökar för kraftigare algblomning och fortsatt utbredning av syrefria bottnar. 
 
Är det då så allvarligt? 
Det behöver det inte vara. Vissa arter kommer att gynnas av en sådan utveckling, medan andra försvinner, men problemet är den snabba förändringen och att vi inte vet hur fort arterna och vi själva kan anpassa oss.

Det vi vet är att ett förändrat klimat kommer att påverka livet i och runt Östersjön, inte bara när det gäller ekosystemet utan också i frågor som infrastruktur, bebyggelse, matproduktion, förändrade livsbetingelser och landskapsmiljöer, fritidsliv och turism. Dessa miljö- och samhällsutmaningar är både omfattande och kopplade till varandra.

Vi behöver växla upp det hållbara utvecklingsarbetet omgående. Och vi behöver göra det tillsammans, över nationsgränserna.

Därför är det glädjande att Baltic Sea Future arrangeras för andra året i rad i Stockholm. Kongressen samlar representanter från kommuner, länder, företag, lärosäten och yrkesgrupper runt hela Östersjön med det gemensamma målet att tillsammans upptäcka sätt att säkerställa Östersjöregionens framtid.

Låt oss sätta igång!

Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet

Christoph Humborg, professor i biogeokemi och forskningsledare vid Östersjöcentrum, Stockholms universitet

Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik, Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet

Nina Kirchner, docent i glaciologi, Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet samt forskningsledare vid Bolincentret för klimatforskning

Kevin Noone, professor i kemisk meteorologi, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Klimat

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev