Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

”Oansvarigt bortse från klimatförändringarna”

All energiproduktion påverkar närmiljön och vi och andra elproducenter vill så långt som möjligt kombinera effektiv elproduktion och hänsyn till biologisk mångfald. Men det största hotet mot den biologiska mångfalden är i dag klimatförändringarna. Att bortse från detta vore både kortsiktigt och oansvarigt.

Publicerad: 26 augusti 2015, 09:39

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

En lagstiftning som stoppar modernisering och utveckling av kraftverk, insatser som leder till såväl ökad produktion som en förbättring av den ekologiska statusen, behöver revideras.

Foto: Stefan Sjödin, Fortum


Ämnen i artikeln:

KlimatElproduktionEnergipolitikVattenkraften och miljön

REPLIK ”I dag vet vi att det inom vattenkraften är fullt möjligt att både producera förnybar energi och samtidigt miljöanpassa den så att skadorna på den biologiska mångfalden minimeras”, skriver Älvräddarnas Christer Borg i sitt svar Ställ inte grön el mot biologisk mångfald till Fortums, Skellefteå Krafts och Jämtkrafts upprop för en moderniserad miljölagstiftning.

Vi delar den uppfattningen. All energiproduktion påverkar den närmiljö den finns i och vi och andra elproducenter vill så långt som möjligt kombinera effektiv elproduktion och hänsyn till biologisk mångfald.

Men det största hotet mot den biologiska mångfalden är i dag klimatförändringarna: Redan en temperaturförändring på två grader förändrar levnadsbetingelserna kraftigt och därför är det av mycket stor vikt att vi kan få till stånd en moderniserad lagstiftning. Att bortse från detta vore både kortsiktigt och oansvarigt.

Vi behöver en miljöbalk som tar hänsyn till denna avvägning och som utgår från frågans komplexitet. Tyvärr verkar Älvräddarna ha landat i en helt annan slutsats där klimatfrågan fortsatt ska exkluderas i avvägningarna.  Det är tyvärr talande att Christer Borg skriver att ”Klimatet hanteras via styrmedel, som till exempel skatter på bensin och subventioner för att installera solceller”. Det är dessbättre sällsynt att klimatfrågan avfärdas så lättvindigt i svensk debatt.

En lagstiftning som stoppar modernisering och utveckling av kraftverk, insatser som leder till såväl ökad produktion som en förbättring av den ekologiska statusen, behöver revideras.  Och som dessutom möjliggör för vattenkraften att skapa förutsättningar för än mer vind och sol i systemet genom ökad flexibilitet. En moderniserad miljöbalk handlar inte om att ställa klimatet mot lokal biologisk mångfald, utan om att erkänna båda frågorna och ge riktlinjer för hur dessa förhåller sig till varandra.

Visst kan det vara svårt att ta ställning till vilka positiva miljöeffekter som ska prioriteras i förhållande till kostnader och samhällets behov av energi och leveranssäkerhet. Men om vi begränsar oss till vattenkraften är en rimlig utgångspunkt denna: I många fall är vattensystemen redan så starkt påverkade att det ekologiska värdet av åtgärder vid en enskild anläggning innebär en mycket begränsad total miljönytta i förhållande till kostnaderna. Värdet av minimitappning i en spillfåra, eller en fiskväg upp till ett regleringsmagasin utan reproduktionsmöjligheter, bör jämföras med den ekologiska nyttan av restaureringsåtgärder på andra platser, till exempel i biflöden eller att återställda den påverkan som skogsindustrins flottningsrensningar medfört.

Samtidigt vore det extremt oansvarigt att låtsas som om vi inte behöver ta hänsyn till och säkerställa att energisystemet kan fortsätta att fungera också när energiomställningen kräver allt större förmåga att reglera och lagra, både regionalt och nationellt, från framför allt vattenkraften.

Per Langer, vd Fortum Sverige

Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå Kraft

Anders Ericsson, vd Jämtkraft

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev