Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Nya instruktioner behövs för att uppnå klimatmålen

I vanliga fall uppdateras inte myndighetsinstruktioner när en ny lag instiftas. Men klimatlagens övergripande målsättning kräver nya instruktioner för att hjälpa myndigheterna att nå lagens mål. Det räcker inte att politiken är överens, skriver Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi.

Publicerad: 1 september 2018, 06:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VindkraftElproduktionKlimatEnergipolitik

Om klimatlagen ska få snabb effekt krävs medverkan från våra myndigheter. Regeringen bör skyndsamt uppdatera instruktioner och ge uppdrag i regleringsbrev så att målkonflikter kan undvikas och därmed underlätta myndigheternas intresseavvägningar. Då kan hinder för omställningen undanröjas och det blir möjligt att nå klimatlagens mål.

Klimathotet är verkligt och utsläppen måste minska snabbt. Förnybar elproduktion, särskilt vindkraft, kan bidra stort genom att tränga undan fossilkraft.

Sverige har goda förutsättningar för vindkraft, på land och till havs. Ny förnybar elproduktion ger inte bara klimatnytta – den ger även tillväxt och stärker Sveriges konkurrenskraft genom långsiktigt låga elpriser.

Investerare behöver stabila förutsättningar, och här har politikerna gjort ett bra jobb. De har landat både Energiöverenskommelsen, med mål om ett 100 procent förnybart elsystem 2040, och Klimatlagen med målet nettonoll växthusgasutsläpp 2045.

Men trots tydliga politiska mål ställs våra myndigheter varje dag inför komplexa intresseavvägningar och målkonflikter när klimatsmarta satsningar ställs mot andra intressen. För ofta blir resultatet att klimatmålen motverkas av myndigheter och kommuner:

Försvarsmaktens vindkraftsrestriktioner har utökats från 30 till 45 procent av Sveriges yta.

Det kommunala vetot stoppar hälften av vindkraftsprojekten – innan miljöprövning.

Praxis i domstolarna går på tvärs klimatmålen. Två tredjedelar av vindkraftverken avslås.

Åtgärder som höjer överföringskapaciteten från norr till söder har senarelagts och är åter i utredningsfas.

Slopad anslutningskostnad för havsbaserad vindkraft avstyrks av flera myndigheter trots att det ingår i energiöverenskommelsen.

Ett annat exempel på myndighetsutövning som motverkar omställning rör Konsumentverket som övervägde att stämma ett företag som satsar på en klimatanpassad affärsmodell, trots att företaget förändrade sin marknadsföring.

Myndigheterna gör olika tolkningar och prioriteringar av sina uppdrag. Klimatlagen kan underlätta intresseavvägningen men att alla myndigheter automatiskt ska förstå hur politikerna tänkt sig att utsläppsmålen ska realiseras är mycket begärt. Detta har lyfts av Jens Holm (V) i en skriftlig fråga till klimatminister Isabella Lövin (MP).

I vanliga fall uppdateras inte myndighetsinstruktioner när en ny lag instiftas. Men klimatlagens övergripande målsättning kräver nya instruktioner för att hjälpa myndigheterna att nå lagens mål. Det räcker inte att politiken är överens. Målsättningen kan bara nås genom dagliga klimatsmarta beslut på verkställande nivå.

Regeringen är ansvarig för myndigheternas agerande och kan, med instruktioner och regleringsbrev, styra myndigheterna att genomföra politiken. Om myndigheternas medverkar till att undanröja hinder kan målen för klimatlagen nås inom utsatt tid.

Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev