Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Nu ökar kraven på social hållbarhet i städerna

Den största utmaningen i dagens stadsutveckling är hållbarheten. Vid sidan om de gigantiska klimatutmaningarna brottas kommunerna med sociala utmaningar som bostadsbrist och segregation. En ny certifiering ska ge tydligare riktlinjer, samtidigt som kraven ökar.

Publicerad: 9 januari 2018, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ny certifiering ska göra stadsdelar socialt hållbara.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

Hållbart byggandeKommunerMiljöKlimat

Nästa vecka - den 17 januari - presenterar Citylab och Sweden Green Building Council (SGBC) en ny och banbrytande certifiering av hållbara stadsdelar. Det är den första certifieringen som utgår från svenska förhållanden och som dessutom ställer krav på social hållbarhet.

I ett första steg certifieras hållbarheten i den tidiga planeringen. De beslut som tas i detta skede är avgörande för hållbarheten i det fortsatta projektet. I de kommande stegen certifieras genomförande och resultat i stadsbyggnadsprojekten.

Tusentals personer från kommuner och företag har deltagit i utvecklingen med att ta fram certifieringen. Den svarar mot tydligt uttalade behov i Kommunsverige och inom bygg- och fastighetsbranschen. Många kommuner kan vittna om att det är svårt att klara hållbarheten i stadsutvecklingen. Det rör sig ofta om stora stadsbyggnadsprojekt; Göteborg vill dubblera sig på Älvstranden och regeringen kom i höstas med förslag på nya stadsdelar med 100 000 invånare i sex kommuner. Med den nya certifiering får kommunernas översiktsplanering en tydlig inriktning där alla viktiga faktorer finns med. För bygg- och fastighetsbranschen är fördelen med Citylabs certifiering att de kommer in i ett tidigare skede och förutsägbarheten i kommunernas arbete med stadsutveckling ökar.

Arbetet med certifieringen har pågått i mer än sju år, vilket vittnar om komplexiteten i det uppdrag branschen givit SGBC. Hur ska man skapa kontinuitet? Hur ska certifieringen klara skilda förutsättningar med kriterier som är generella? Citylab möter utmaningen genom att skapa en tydlig riktning och struktur för hela processen och för styrningen från vision till färdigt resultat. Vår metod fungerar som en kvalitetssäkring och skapar ordning och reda i hållbarhetsarbetet. Det ökar möjligheterna att nå målen. Alla aktörer som deltar i planering, byggnation, förvaltning, utveckling och uppföljning kan använda metoden i en gemensam process som höjer kompetensen hos medarbetarna och höjer engagemanget. Via Citylab får de tillgång till metoder, verktyg, utbildning och kontaktnät för att utveckla städer på ett hållbart sätt.

Den största utmaningen i dagens stadsutveckling är hållbarheten. Vid sidan om de gigantiska klimat- och miljöutmaningarna brottas kommunerna med sociala utmaningar som bostadsbrist och segregation. De senare drabbar enskilda, men får också får negativa konsekvenser för samhället inom en rad andra samhällssektorer som brottsbekämpning, skola och arbetsmarknad.

Social hållbarhet har kommit i fokus under de senaste åren. Ett uttryck för det är att Regeringen inrättat en särskild delegation mot segregation, som bland annat ska minska bostadssegregationen, stärka demokratin och stödja det civila samhället. Här finns en stor utvecklingspotential och som vi ser det är en utomordentligt viktig uppgift för delegationen att utveckla tänkande och tillämpning inom området social hållbarhet i arbetet med stadsutveckling. Eftersom förutsättningarna är annorlunda än för tjugo år sedan är många av de angreppssätt som tidigare använts inte alltid tillämpliga idag. Att döma av våra diskussioner med kommunföreträdare finns en stor beredvillighet att ta sig an utmaningarna och att söka nya lösningar.

Tre prioriterade uppgifter för delegationen skulle kunna vara att ta fram ett strategiskt inriktat dokument som belyser möjliga vägar till social hållbarhet inom stadsutveckling, att med stöd av evidensbaserad forskning tillföra nya verktyg för arbetet med stadsutveckling samt att fungera som samordnare för kommunernas arbete med att utveckla social hållbarhet inom stadsutveckling. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter av de utmaningar våra samarbetspartners i kommuner och företag står inför!

Cecilia Ehrenborg Williams, vd Sweden Green Building Council

Sigrid Walve, chef för Citylab

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev