Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Nej, kommunernas veto måste omprövas

Om Sverige ska klara klimatmålen krävs omfattande investeringar i förnybar energi, bland annat vindkraft. För att det ska bli verklighet måste lagstiftningen ändras så att prövningen av nya vindkraftsverk blir förutsägbar och rättssäker, skriver Tomas Hallberg på Svensk Vindenergi.

Publicerad: 4 november 2016, 15:19

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VindkraftEnergipolitikKommuner

REPLIK Jan Hedman från Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) skriver i ett debattinlägg att det så kallade vindkraftsvetot är en viktig funktion som bör behållas.

Vi delar inte Hedmans uppfattning.

Kommunen ska självklart ha en tung och viktig roll, men kommunal tillstyrkan av vindkraft enligt miljöbalken 16:4 är en misslyckad lag. Den tillåter godtyckliga beslut, innebär obefintlig förutsägbarhet, ger utslag som inte kan överklagas och kan leda till att kommuner begär ersättning för att bevilja en ansökan.

Det så kallade kommunala vetot kom till för att förenkla och förkorta handläggningstiden och genomfördes för att främja vindkraftsutbyggnaden i Sverige. I stället för tidigare prövning enligt plan- och bygglagen krävs nu en aktiv tillstyrkan från kommunen. Så långt är allt gott och väl. Det är önskvärt att en kommun ska ha en tung och viktig roll när ny vindkraft byggs. Men tyvärr har tillämpningen av regelverket resulterat i att tillståndsprocessen försvårats och handläggningstiden förlängts, tvärt emot lagens syfte.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har uppmärksammat bristerna. Myndigheterna har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utarbetat en vägledning för hur kommuner bör agera vid prövning av vindkraftsetableringar. Vägledningen klargör rollerna. Kommunens beslut ska röra lokaliseringen, miljöprövningen sköts av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Kommunen ska bedöma om den aktuella vindkraftsetableringen kan anses utgöra en lämplig mark- eller vattenanvändning sett ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv och att kommunens beslut ska vara tydligt och bör motiveras. Kommunen ska inte heller ställa villkor i beslut om tillstyrkan. I vägledningen pekas den kommunala översiktsplanen ut som ett viktigt instrument för planeringen av vindkraft.

Just nu arbetar Naturvårdsverket och Energimyndigheten med ett regeringsuppdrag. Myndigheterna ska utvärdera hur vägledningen för kommunal tillstyrkan av vindkraft har fungerat och om det finns behov av att förändra bestämmelsen. Uppdraget ska redovisas våren 2017.

Användandet av det så kallade kommunala vetot mot investeringar i vindkraftsverk är inte förenligt med de principer om saklighet och objektivitet som är centrala vid tillståndsprövningar och all annan myndighetsutövning. Svensk Vindenergi anser att lagstiftningen måste ändras så att prövningen blir rättssäker och förutsägbar för alla som berörs.

Tomas Hallberg, ansvarig för tillståndsfrågor, Svensk Vindenergi

Klimatmålen

Parisavtalet är ratificerat och träder i kraft idag (2016-11-04). Världens länder har enats om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

I Sverige har fem partier tillsammans 75 procent av riksdagsmandaten har enats om att Sveriges elsystem ska vara 100 procent förnybart år 2040. För det krävs omfattande investeringar i förnybar energi.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev